Gå til hovedindhold
Debat

Færre akutbiler med læger kan være en god idé

20-11-2018 KL. 14:08
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Region Midtjylland kan ret nemt spare 30-40 millioner kroner årligt på det præhospitale beredskab i regionen. Og regionen kan gøre det uden at nedlægge akutbilerne i Skive, Tarm og Ringkøbing og sætte en ekstra akutlægebil ind, som regionsrådet ser ud til at være på vej til at gøre.

Jeg mener, regionsrådet bør overveje at reducere antallet af akutlægebiler og benytte samme bemanding af akutbilerne, som i resten af landet. Det kan lade sig gøre, uden det går ud over det præhospitale beredskab i Region Midtjylland.

Med over 20 års erfaring i ambulancetjenesten har jeg oplevet, at ændringerne i sygehusstrukturen rundt om i landet, med samling af specialer, har betydet, at kravet til vores uddannelse og behandlingsmuligheder i ambulancerne er øget markant.

Til trods for dette har Region Midtjylland valgt, at behandlingsmulighederne for ambulancepersonalet holdes på et minimum, set i forhold til naboregionerne mod syd og nord.

Hvorfor Region Midtjylland ikke ønsker at udnytte muligheder i ambulanceredderne, på lige fod med naboregionerne, men fastholder de mange og omkostningstunge akutlægebiler, må være op til politikerne at svare på.

Faktum er, at der ligger et uudnyttet potentiale behandlingsmæssigt og økonomisk.

Region Midtjylland har, som den eneste region, satset på et meget stort antal akutlægebiler, har for nuværende ni stk.

Til sammenligning har Region Sydjylland seks akutlægebiler, mens Region Nordjylland har to.

Udgiften til en akutlægebil er i omegnen af 10 millioner kr. om året, hvilket betyder, at udgifterne til akutlægebiler i Region Midtjylland er væsentligt højere end i de andre regioner.

Så kan man stille sig følgende spørgsmål:

• Er overlevelsen ved alvorlig sygdom eller skader større i Region Midt end i resten af landet?

• Er indlæggelsestiden på sygehusene i Region Midtjylland kortere end i resten af landet?

• Er borgerne i Region Midt mere trygge end i resten af landet?

Lægebiler har klart deres berettigelse, men som det fremgår af den rapport, som Region Midt selv har udarbejdet (Den fremskudte præhospitale indsats), er det primært ved patienter med hjertestop og patienter med store skader f.eks. i forbindelse med trafikuheld, at lægerne kan gøre en forskel.

Patientgrupper, hvor også akutlægehelikopteren sendes ud til, så er det nødvendigt med så mange lægebiler i Region Midtjylland?

Jeg finder det problematisk, når regionsrådsformand Anders Kühnau udtaler i pressen, at det er akutlægebilen, der giver tryghed og redder liv. Med sådanne påstande må dødeligheden og utrygheden i de andre regioner være væsentligt højere end i Region Midtjylland. Er det sådan, det forholder sig?

Akutbilerne i Region Midtjylland er bemandet med en anæstesisygeplejerske og en ambulancebehandler, hvor resten af landet bemander akutbiler med en paramediciner, der kører selvstændigt.

Ifølge regionens rapport om den fremskudte præhospitale indsats beskrives, at sygeplejerskens rolle i det præhospitale set up er minimeret betragteligt og derfor kan spares væk.

Ifølge tal fra samme rapport koster en akutbil 5,4 - 5,5 millioner kr. om året. Mens det er beskrevet i et referat fra Region Sydjyllands præhospitale udvalg, at en akutbil her koster 3,3 millioner kr. om året.

Man kan altså få fem paramediciner-akutbiler til samme pris som tre sygeplejerskebemandede akutbiler.

Hvis Region Midtjylland samtidigt skærer ned i antallet af akutlægebiler, til samme niveau som naboregionerne, kan der spares mellem 30 og 40 millioner kr. om året og samtidigt tilbydes den samme høje præhospitale service som i naboregionerne.

At man helt fritager akutlægebilernes antal for besparelser og ureflekteret påtænker at etablere endnu en lægebil, finder jeg økonomisk uansvarligt og respektløs overfor borgerne og overfor personalet på regionens sygehuse.

Personale, der knokler hver eneste dag for at få tingene til at hænge sammen, og som nu igen skal belastes af store besparelse med risiko for dårligere kvalitet i patientbehandlingen.

Fra politisk side sætter man i Region Midtjylland lighedstegn mellem tryghed og akutlægebil til 10 millioner kr.

Et synspunkt, som for mig er et tydeligt tegn på manglende viden på området.

Allan Nielsen,

Liseborgvænget 30,

8800 Viborg

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland