Det bevaringsværdiges brugsværdi

5. august 2021, 09.47

Indsigelsen mod nedrivning af Resenvej 1 er tilsvarende historisk velbegrundet, skriver Johan Nielsen i dette læserbrev. Foto: Steen Don

ARKITEKTUR Skive er en smukt beliggende by, med en imødekommende og venlig befolkning, gode uddannelsesinstitutioner og et erhvervs- og handelsliv, der er afhængig af, at der er tilflyttere og turister, der gerne vil se og handle i byen, blot den ikke gøres stadigt mindre attraktiv.

Skal Skive fremadrettet have fornyet grokraft, så skal man vende skråen og lære af tidligere tiders fejltagelser, blot at lade hånt om byens smukkeste og mest seværdige bygninger.

Derfor er det godt, at bindingsværkslængen til Skivehus nu bliver renoveret og bliver den del, som sammen med den middelalderlige borgkælder og palæbygningen trods alt stadig vil være Skivehus, kongsborgen Skivegård, Skives historiske vugge.

Sådan et monument må man betale for, alt har en pris. Men hvis det så oven i købet kan betale sig i kraft af tilflyttere, kunder og turister til Skive, så bliver det såmænd ikke så ringe endda.

Dette anført som første del af et svar til Anders Bøge på hans anmodning i Skive Folkeblad 3. aug. om forslag til brug af bevaringsværdige bygninger i Skive.

Det er i sig selv godt og fremsynet, at man politisk har besluttet at renovere en central del af Skivehus. Det er politisk format.

Hvad angår brugen af en så markant og velbeliggende bygning i bymidten, ved åens vadested, vil det helt oplagte være at gøre som andre byer med smukke, historiske bygninger, at bruge bygningen som en fanfare til og om by og omegn.

Man kan lave en gennemgående Skive historie i bindingsværksbygningen til Skivehus, startende med det dokument fra 1231, hvor Skive, Skivegård første gang nævnes. Sammen med billed- og arkæologisk materiale over byens og borgens historie.

Desuden bør der være en informationsafdeling, hvor Turistforeningen / Turistinformation kan vejlede om og til egnens andre historiske seværdigheder: Krabbesholm, Spøttrup Borg, herregårdene i Salling og Fjends, Ørslev Kloster og de to forsvundne klostres beliggenhed og historie. Samt udførlige fortegnelser over gå- og vandreture i og på egnen med stifortegnelser m.v.

Man kan også pege på, at Skives tidligste skolebygning, bygget til formålet i Østergade 6 på trods af planer om nedrivning nu står fint og velfungerende som privat beboelse.

Indsigelsen mod nedrivning af Resenvej 1 er tilsvarende historisk velbegrundet. Denne bygning blev erhvervet billigt efter Mølgaard Andersens død for o. 400.000 kr.

Den pris kunne en privat med vilje og ressourcer til renovering og anstændig bevaring også gives før nedrivning. Hvis kommunen ikke ønsker at erhverve Resenvej 1 til et fælles, kommunalt formål. Det ville være billigt i anskaffelse.

En erhvervelse og den nødvendige renovering vil fint kunne betale sig med samme argumenter som for bindingsværkslængen til Skivehus.

Hvad angår brugen, har Skive Kunstmuseum en af landets bemærkelsesværdige kunstsamlinger, hvor alt for meget af kunsten kun står på depot til besvær og til glæde for ingen. Store dele kunne udstilles på Resenvej 1, der desuden ligger ganske tæt på, i gåafstand fra Skive Museum.

Som privat medlem af Kunstforeningen skal jeg gerne for egen regning foreslå, at Resenvej 1 som tidligere lokal kunstnerbolig benyttes til udstilling af andre og mere fremtrædende lokale kunstnere som Hans Smidth, Christen Dalsgaard m. fl. Og til at få udstillet noget mere af den værdifulde, seværdige kunst, som ingen har glæde af for det meste at have stående i depoterne under det eksisterende kunstmuseum.

Indlæser debat...