Gå til hovedindhold
Avisen Mener

Fjern mistanken om særinteresser

13-07-2019 KL. 11:41
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Danmark er efter alt at dømme et af de mindst korrupte lande i verden. Hvert år udgiver Transparency International et indeks over opfattelsen af, hvor megen korruption der er i forskellige lande. I alle de år, Danmark har optrådt på den liste, har vi ligget helt i toppen som et af de lande i verden med mindst korruption sammen med de øvrige nordiske lande.

Som borger er det betryggende at vide, at vore politikere og embedsmænd helt overvejende handler ud fra saglige vurderinger, inden beslutninger af betydning for andre træffes. Heldigvis findes der ganske få eksempler på korrupte tilstande i det danske samfund, og tilliden til offentligt ansatte er generelt berettiget høj. Det kniber mere med tilliden til folkevalgte, men det skyldes næppe mistanker om korruption.

En fætter til korruptionen er pleje af særinteresser, og her kan vi i Danmark godt stramme op.

Fredag kunne erhvervsmediet Finans meddele, at det nu - 22 år efter at Lægemiddelstyrelsen blev oprettet for blandt andet at føre tilsyn med medicinalbranchen - bliver forbudt for de ansatte at eje aktier i virksomheder i sektoren. Omkring en håndfuld chefer i styrelsen har aktier i blandt andet Novo Nordisk. De har nu fået to år til at skille sig med aktierne. Samtidig kan nye medarbejdere ikke blive ansat, før de har solgt alle aktier, der er omfattet af reglerne.

Ifølge Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Sende­rovitz, er stramningen af reglerne et signal om, at Lægemiddelstyrelsen er uafhængig af økonomiske interesser fra medicinalvirksomheder.

- Det er i den retning, det går i forhold til habilitetsregler, og det var meget vigtigt for mig, at der i debatten herhjemme ikke var nogen, der kunne rejse den mindste mistanke om Lægemiddelstyrelsens uvildighed, sagde han til Finans.

Faktisk er det utroligt, at der skulle gå 22 år, før Lægemiddelstyrelsen fandt det nødvendigt at indføre et forbud mod at eje aktier i virksomheder i sektoren. Det burde være en selvfølge, at en medarbejder ikke har en økonomisk interesse i de virksomheder, medarbejderen i kraft af sin stilling skal kontrollere.

Heldigvis har Finanstilsynet klare regler for de ansattes mulige investeringer. De må som hovedregel ikke eje eller handle med aktier, og i det hele taget må de ikke foretage spekulation, som kan komme i konflikt med arbejdet.

Desværre tilsiger dansk tradition ikke, at det kan være nødvendigt med karantæneregler, når toppolitikere eller topembedsmænd skifter karriere »til den anden side af bordet«. Der er eksempler på, at topfigurer i finansverdenen er skiftet til Finanstilsynet og dermed har fået ansvaret for at kontrollere tidligere kolleger, ligesom trafikken er gået den modsatte vej. Det kan naturligvis snildt lade sig gøre, men samtidig giver et sådant skifte grobund for mistanke om interessekonflikter. Flere politikere er gået ind i kampen om at undgå interessekonflikter i finansverdenen, men den gyldne svingdør mellem Finanstilsynet og den private banksektor er fortsat i bevægelse, som Berlingske tidligere i år beskrev det.

Et nyligt eksempel på et pludseligt karriereskift tegner tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) sig for. En uge efter, at folketingsvalget 5. juni resulterede i et regeringsskifte, blev Lilleholt medlem af bestyrelsen for Danmarks største miljøvirksomhed, Marius Pedersen A/S. Om den aftale var indgået længe før valget, kan offentligheden ikke vide noget om, og har Lilleholt i givet fald kunnet bringe fortrolige oplysninger fra ministeriet videre til sin kommende arbejdsgiver? En sådan mistanke bør politikere og embedsmænd ikke udsættes for.

I nabolandene Norge, Sverige og Tyskland er der fastsat regler for, hvornår politikere og topembedsmænd må tiltræde job i virksomheder, hvor der kan være tale om interessekonflikter. Tiden er inde til, at Danmark får tilsvarende regler. Ikke mindst for politikere og embedsmænds egen skyld.

O.A.

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Seneste Avisen Mener

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland