Debat

Fokus på tilflytning, bosætning og integration i Skive Kommune

Det var da noget af en »frisk fortolkning« af mit indlæg om at fokusere mere på en vellykket integrationspolitik end på særskilt hjemsendelsespolitik i Skive Kommune fra Erik Mortensens og Peter Mousten Vestergaards side.

Jeg nævnte ikke et ord om at beskytte kriminelle personer, der opholder sig illegalt i landet. Til den del har vi et retssystem i Danmark, der dømmer mennesker, der begår kriminelle handlinger.

Jeg nævnte heller ikke et ord om at forskelsbehandle mennesker med forskellige religiøse overbevisninger. Vi har religionsfrihed i Danmark. I det omfang religionen ikke er i konflikt med landets love i øvrigt, må man tro på, hvad man ønsker at tro på. I den sammenhæ

Men selv den slags »bump på vejen« findes der løsninger for i praksis. For min egen del hilser jeg hellere på andre ved af samle håndfladerne foran ansigtet eller lægge hånden på hjertet fremfor at sparke til folk med foden eller stikke til folk med albuen (som måske umiddelbart før har gemt på et nys eller et host).

Nej, det der er min pointe er, at det forekommer mig overflødigt at bruge kræfter på at udforme en specifik hjemsendelsespolitik for Skive Kommune. Det må være på folketingsniveauet, at den slags politikker formuleres af et samlet folketing. Det er måske også derfor det ikke har været muligt for DF at få opbakning til det i Skive.

Det vi har brug for er en velfungerende integrationspolitik, som kan understøtte vores indsats i øvrigt for at gavne bosætning og tilflytning til vores kommune og landsdel.

Til den del har jeg argumenteret for, at vi skal gøre en indsats for at få oprettet flere uddannelsespladser og nye uddannelser i kommunen, så de unge, der vokser op her, ikke alle behøver at rejse bort for at uddanne sig. Og at der kan komme flere hertil for at uddanne sig, og måske føle sig så velkomne, at de bliver her.

I forhold til indvandring og tilflytning, så er min pointe, at når man kommer udefra og flytter til Skive kommune, så skal man føle sig velkommen og værdsat. Som tilflytter har man aktivt valgt egnen til. Om man kommer fra andre dele af Danmark eller andre dele af verden.

I kraft af de åbne grænser, som har været en del af EU’s politik, har mennesker fra andre dele af Europa valgt at bosætte sig her. De arbejder her, de betaler skat her, de køber bolig her, nogle uddanner sig her. Det er ikke noget godt signal at sende til dem, der har valgt vores samfundsmodel til, at man ønsker at sende udlændinge i bred forstand ud igen.

Med vores faldende indbyggertal og børnetal har vi brug for at være et attraktivt sted at flytte til og bosætte sig. Som mit efternavn indikerer, er jeg ikke selv indvandret til Danmark, men jeg er tilflytter til Skive Kommune og som så mange andre før mig, tilflytter til Fur.

Jeg og min familie blev dengang budt velkommen og inviteret ind i lokalsamfundet med den største selvfølgelighed. Det sætter jeg stor pris på og vil ønske for alle, der flytter hertil, at de må opleve den samme imødekommenhed, som jeg har mødt fremfor skepsis, afvisning og en holdning om hellere at se ens hæl fremfor ens tå.

Med venlig hilsen

Ellen Bye Jensen,

byrådskandidat

for Skiveegnens Radikale,

Madsbadvej 40,

7884 Fur