Debat

Formålet med en hjemsendelsespolitik i Skive Kommune

At få vedtaget en hjemsendelsespolitik i Skive Kommune har trange kår, og det er i den grad op ad bakke- idet det heller ikke i anden forsøg lykkes at få udarbejdet et udkast til en hjemsendelses politik i Skive byråd.

I stedet gemmer de øvrige 26 byrådsmedlemmer sig under at der til efteråret først skal afholdes et temamøde omkring emnet før man kan tage stilling til om Skive Kommune i det hele taget skal have en hjemsendelsespolitik… det er simpelthen sølle.

Egentligt vil jeg ikke lave en læsebrev på det - da det er lidt som at slå i en dyne 26 byrådsmedlemmer mod 1.

Men så bliver jeg alligevel provokeret af den radikale Ellen Bye Jensen - der i sit læsebrev den 30 juni overhovedet ikke kan se behovet og formålet med en hjemsendelsespolitik - hun ser derimod en stor berigelse af de mange flygtninge og indvandrere, der kommer hertil med muslimsk baggrund - mange endda illegale indvandrere, som har rejst den lange vej op gennem det meste af Europa - for til sidst at stå ved den dansk grænse og bede om asyl

De mennesker skal hjem igen lige så snart muligheden er der… og skal absolut ikke være med til at bekæmpe den faldne befolkningstal vi har i vores kommune… så hellere til hver en tid et faldne befolkningstal i vores kommune… hvis det andet er alternativet.

Men at sådan udtalelser kommer fra De Radikale og at man her har de synspunkter at enhver person fra de muslimske lande er er en berigelse for vort samfund siger stort set alt.

Men som Radikal føre man jo også valgkamp i de boligområder der er præget af islamiske værdier og hver en stemme tæller jo …jeg synes til gengæld det er en »skamplet«, at det er de stemmer man som radikal kan bryste sig af - og stadig kan være i magtens centrum i dansk politik.

Vi ser også mange komme med kriminalitet , vold og en masse andre dårligdomme - der følger med flygtninge/migranter - fra muslimske lande indover vores grænser… og for at være helt ærlig de værdier det danske samfund er bygget op på igennem generationer, og som jeg ønsker at værne om med næb og klør… er så langt fra de værdier flygtninge og migranter fra muslimske lande bærer med sig indover den danske grænse. At det ikke på nogen måde er foreneligt.

I 2012 var der her i landet ca. 5.000 syriske asylsøgere. I dag er tallet tæt på 43.000 (i sig selv skræmmende) - mange af dem kan med sindsro rejse hjem igen idet flygtningenævnet har konstateret der flere steder i Syrien allerede er fred og ro - men den socialdemokratiske regering nægter at samarbejde med f.eks den syriske regering om hjemsendelserne.

Alle der har fået afslag til asyl skal hjemsendes de skal ikke længere være i Danmark. De skal rejse ud og hjem til deres hjemland - mere præcist kan det ikke siges … men de er her stadigvæk… fordi regeringen bare lader vedkommende blive her i landet… og i Venstre er der ingen hjælp at hente.

Og en hjemsendelsespolitik er fuldstændigt i tråd med den såkaldte paradigmeskifte, den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti og socialdemokraterne fik vedtaget - nemlig mere fokus på hjemsendelse.

Derfor er det så vigtigt at få formuleret en udkast til en hjemsendelsespolitik.

For at få rettet op på de sidste årtiers forfejlede udlændingepolitik, som de radikale i den grad bærer en stor del af skylden for.

Med venlig hilsen

Peter Mousten

Vestergård,

byrådsmedlem

for Dansk Folkeparti,

Lybyvej 1, 7870 Roslev