Debat

Glemmer I, så husker jeg

Året er 2011/september. Her rejste jeg som medlem af Skive Byråd spørgsmålet om de nu igen omtalte kommunale betalte kaffepauser. Årene 2011 og 2012 var der kun ukvemsord fra mange af de daværende byrådsmedlemmer. Såsom læserbrevet fra socialdemokraten Ole Priess med overskriften »Tak for kaffen, Erik«.

Ole Priess påstod endda, at det ikke var et anliggende for byrådet. Da jeg bad om undersøgelsen, skrev Anders Bøge fra SF følgende ordlyd: »Er der grund til at bruge tid = skattekroner på at udarbejde et notat? Det ikke skal bruges p.t.? Når vi vil spare på det administrative område, skal vi også tænke os om, når vi spørger efter notater etc.« ordret citat slut. Dette blev sendt til kommunaldirektøren og resten af økonomiudvalget.

Og ikke at forglemme det radikale medlem dengang, Poul Erik Christensen, som udtalte: »Det er et af Erik Mortensens sædvanlige paradeforslag. Dansk Folkepartis forslag får ingen støtte under budgetorhandlingerne«.

Den analyse, det nuværende byråd vil sætte i værk, er åbenbar for alle kommunens ansatte. Hvor er de kritiske røster fra dengang? Nu er det modsat end for syv år siden vedtaget af alle i byrådet, kan man forstå. For det administrative område, som jeg dengang kun var interesseret i, drejede det sig om 1 time pr. uge, der var arbejdsgiverbetalt.

Men der er en stor forskel fra nu og fra dengang, hvor jeg var med til at fremlægge forslaget. Nemlig, at mit ærinde dengang var, at nogle kommunalt betalte kaffepauser godt kunne inddrages, nemlig på administrative opgaver. Aldrig ville jeg have været med til at stemme for ændringer på f.eks. ældreområdet, det giver nemlig ingen mening. Havde byrådet dengang fulgt forslaget, havde der været ca. 7 millioner kr. hvert år til andre påtrængende opgaver.

Ved kommunalt betalte kaffepauser forstås pauser, som ikke er planlagte og indgår i arbejdstiden, og dermed betalt af arbejdsgiveren. Principielt kan disse pauser skæres væk, da det typisk er pauser, som er opstået på de enkelte arbejdspladser.

Hvis det skulle være nødvendigt på administrative områder at tage en mindre pause i løbet af en arbejdsdag, kunne det tænkes, at der var noget galt med arbejdsmiljøet.

På grund af arbejdsmiljølovgivningen er der områder, der har ret til disse pauser.

Så vidt jeg husker, blev der på et tidspunkt givet indrømmelser fra personalets side, som mente, at det dog var et relevant emne at drøfte. Siden er dette sikkert løbet ud i sandet, da tankerne/ideerne stammede fra et parti, de fleste andre ikke brød sig om at samarbejde med.

Erik Mortensen

Kybehuse 153,

Vile,

7870 Roslev