Avisen Mener

Gradvis genåbning - og Skiveegnen godt med

Vinter blev til forår, og når det fra mandag også bliver forår i kalenderen, er der nu sat gradvis genåbning af det danske samfund på dagsordenen. Det samme sker i øvrigt i flere andre europæiske lande i løbet af marts og april.

Butiksåbninger er et afgørende element - og gælder for hele landet. Den særlige ekspertgruppe ser ikke større smittefare ved butiksåbninger. Man kan så spørge, hvorfor det har trukket ud, men i hvert fald må det forventes, at regeringen og partierne følger indstillingen om butiks-åbninger, så der - med visse restriktioner - åbnes op snarest. Måske i næste uge.

I idræts-og foreningsaktiviteter i organiseret regi lægges op til at forsamlingsforbuddet hæves fra fem til 20 personer, og udendørs kulturinstitutioner kan genåbnes, hvis man lever op til et krav om en negativ test, der ikke må være mere end 72 timer gammel.

Skive-egnen er godt med i anbefalingerne fra ekspertgruppen. Vi tilhører i statistisk forstand Vestjylland - i øvrigt også sammen med Viborg og Holstebro - og det medfører forslag om åbning for afgangselever i folkeskolen samt på ungdomsuddannelser, og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 procent fremmøde. Det kan f.eks ske ved at man møder ind hver anden uge. Samt åbning af efterskoler i området. Og også på disse områder er det svært at forestille sig andet, end at regeringen og et politisk flertal vil bakke op om genåbningen.

I første omgang er frisører ikke med i genåbningen - med undtagelse af Bornholm, der dermed lever op til navnet »klippeø«...

Spørgsmålet er så, om regeringen og partierne vil åbne mere op end ekspert-udvalget foreslår. Partiledere og statsminister mødes tirsdag, og i morgen onsdag forventes regeringen at fremlægge, hvad der er blevet politisk flertal for.

Der har været tidspunkter i forløbet, hvor statsminister og regering meget håndfast har meddelt, hvad der skulle ske. Denne gang er det tydeligt, at regeringen læner sig meget op af ekspertudvalgets vurderinger og derudover inddrager alle partier i beslutningerne.

Det skyldes også, at det kan være klogt at dele ansvaret for ikke helt lette beslutninger. Det hører med i billedet, at med de åbninger, som ekspertudvalget indstiller, vil antallet af smittede stige fra nu omkring 300 om dagen til cirka 900 om dagen, når det topper i midten af april. Men så kommer foråret og endnu flere vil være vaccineret, og derfor mener eksperterne, at Danmark kan klare dette antal - også i forhold til indlæggelser.

Det skal også huskes, at tallet af smittede på et tidspunkt var på omkring 4000 om dagen.

Hverken menneskeligt eller økonomisk kan et samfund holde til en meget lang nedlukning. Der er mange andre - også alvorlige - konsekvenser end antallet af corona-ramte. Balancen skal holdes, og samtidig skal der selvfølgelig holdes øje med udviklingen, når der lempes.

Og alle borgere skal bevare omtanke og ansvarlighed. Det er godt, at Skiveegnen har lav smitte, og det skal fastholdes. Afstand, håndsprit, mundbind - omtanke og ansvarlighed - skal fortsat være på dagsorden. Også lokalt.

O.D.