Debat

Har De Radikale vilje til vej?

Min gode kollega og samarbejdspartner på transportområdet, Andreas Steenberg (R), var her i avisen den 10. juli lidt ude med riven efter både Venstre og byrådskandidat Karsten Villadsen, Spøttrup.

Desværre har der indsneget sig et par fejlagtige oplysninger og misforståelser i Steenbergs indlæg. Det gælder påstanden om, at den nuværende regering har indført anlægsstop for veje frem til 2022. Det er lodret forkert.

Fakta er, at der allerede i efteråret 2014 - altså under den tidligere, delvist radikale regering - opstod en situation med manglende råderum på det samlede offentlige investeringsbudget. Derfor inviterede den daværende regering - til vi andres undren - ikke til trafikforhandlinger frem mod valget i 2015, simpelthen fordi der ikke var plads til trafikale investeringer i råderummet.

Det var ærgerligt, fordi der landet over findes en række påtrængende vejinvesteringer. Herunder eksempelvis den vigtige opgradering af Rute 34 mellem Herning og Skive - udover den snarlige anlæggelse af omfartsvej ved Haderup.

Pengene til Haderup-omfartsvejen blev i øvrigt fundet i den brede forligskreds - og altså ikke alene af SR-regeringen, som Steenberg kom til at skrive.

Det opståede råderumsproblem er dobbelt ærgerligt, fordi der faktisk findes 4-5 milliarder kroner som returløbsmidler i infrastrukturfonden. Men de penge kan desværre ikke disponeres, før der skaffes råderum til det.

Den fastlåste situation vil fortsætte indtil 2020, medmindre der i de kommende finanspolitiske forhandlinger om en 2025-plan bliver løsnet op for den. Det skal vi samle kræfterne om.

Desuden vil jeg opfordre til, at der frem mod 2025 afsættes en meget stor pose penge til vejinvesteringer, der kan gøre Danmark rigere og mere sammenhængende. Her har regeringen vist vejen med 22 milliarder til infrastruktur, mens jeg savner at se, hvad andre partier vil afsætte til infrastruktur.

Det hører desværre også med til historien, at De Radikale - sammen med de andre røde partier - holder stædigt fast i Togfondens dyre og skævvridende timemodel mellem Aarhus og Odense. Dette på trods af, at der på grund af varigt fald i oliepriserne kun findes 13 milliarder kroner ud af Togfondens oprindelige 28,5 milliarder.

Dette store sorte hul er en tikkende bombe under påtrængende vejinvesteringer, hvis de røde partier fortsat insisterer på at bruge penge, der ikke findes.

Afslutningsvis vil jeg slå fast, at Venstre bakker varmt op om den brede politiske aftale fra december 2016 om disponering af 65 millioner kroner til undersøgelse af mulige linjeføringer for en nødvendig jysk parallelmotorvej, der kan anlægges etapevist frem mod 2035. Det glæder mig, at også De Radikale bakker op om denne aftale.

Og det er fint, at De Radikale nu foreslår belysning af en mulig linjeføring mellem Silkeborg og Viborg som et muligt led i den samlede strækning mellem Haderslev og Hobro nord via Billund og Viborg.

Lad os udvise rettidig omhu få realistiske muligheder belyst med fordele og ulemper, så vi om to år kan træffe en god og kvalificeret beslutning om linjeføringen af den vigtige jyske parallelmotorvej, der vil aflast Vejlefjordbroen og E45 samt sikre fornyet udvikling og fremgang længere mod vest i Jylland. Men samlet set må man dog spørge sig selv: Er der dybest set vilje til vej hos De Radikale? Jeg håber det inderligt, for Danmark har brug for bedre veje som grundlag for vækst og jobskabelse i hele Danmark.

Kristian Pihl Lorentzen,

MF og transportordfører

for Venstre,

Hermelinvej 4,

8643 Ans