Avisen Mener

Har kulturministeren glemt Fur?

Med forårets komme vil antallet af turister på smukke Fur vokse - turistsæsonen er i gang og så var det jo forventningen, at den mangeårige strid om gelænder/støttereb på Bette Jenses Hyw var blevet løst. Men det er endnu ikke sket.

Som det vil være Folkebladets læsere bekendt, så handler striden om, hvorvidt der må være et gelænder eller et støttereb eller ej på trappen på højen, hvorfra der er skøn udsigt.

Myndighederne sagde i årevis nej, selvom det også undervejs var tæt på et ja med en 6-6 afstemning i Naturklagenævnet. Og mens myndighederne sagde nej, sagde den lokale »gelænderbande« ja, og flere gange er der blevet opsat gelænder eller naturfarvet støttereb på Bette Jenses Hyw. Når så Slots-og kulturstyrelsen fandt ud af det, fik Skive Kommune besked på at fjerne gelænder eller reb, og sådan har spillet kørt videre i snart mange år.

Et gelænder eller et støttereb på trappen vil gøre den langt mere sikker, for de mange - også ældre mennesker - der besøger det berømte sted. Fald-ulykker er sket, og hvis der på trappen var gelænder eller støttereb, så ville sikkerheden blive øget, og det ville blive helt åbenlyst, at det er trappen man skal bruge, når man skal op og ned ad højen - så den ikke slides andre steder.

Ikke mindst et naturfarvet støttereb ville falde smukt ind i omgivelserne, og det er sådan sagen bør sluttes. Flere kulturministre har stået stejlt på, at der ikke må lempes i reglerne for beskyttelse af fortidsminder, men sidste efterår lød der meget kloge og tænksomme ord fra kulturminister Joy Mogensen (S).

Hun havde læst om sagen i Skive Folkeblad, og til avisen udtalte hun den 6. oktober blandt andet:

- Vi har en situation, hvor der ikke balance mellem den lovgivning, vi har for at beskytte vores fortidsminder, og det faktum, at vores kulturarv skal være tilgængelig. Bette Jenses Hyw er et lysende eksempel på dette, sagde kulturministeren, der også påpegede, at ulykker kunne været undgået med et gelænder, og hun varslede derfor, at hun ville invitere Folketingets partier til en drøftelse af sagen.

Det burde ikke været så vanskeligt at finde den rigtige balance, som ministeren talte om. Fortidsminder skal beskyttes, og kulturarven skal være tilgængelig - og selvfølgelig skal faldulykker på trapper undgås. Og f.eks med naturfarvet støttereb, vil der kunne findes en løsning, som alle parter burde kunne støtte. Når der er sagt ja til trappe, bør det ikke være svært at give grønt lys for et naturfarvet støttereb i den aktuelle sag fra Fur - og tilsvarende sager.

Men det kræver jo, at kulturministeren får sagen på plads efter forhandling med de politiske partier. Og ja, hun har - som mange andre ministre - haft corona på dagsordenen, men det betyder jo ikke, at andet skal gå i stå. Joy Mogensen bør snarest kalde partierne til møde og forsøge at skabe enighed om en balanceret løsning.

Hvis det ikke kan passes ind i kalenderen, så bør hun følge et forslag fra Skive Kommune, som vil bede om dispensation, så Bette Jenses Hyw hen over sommeren - hvor der er flest turister - kan få et gelænder eller et støttereb.

Ministeren har jo vist, at hun har en grundlæggende sund indstilling til at få sagen løst - nu skal det bare føres ud i livet. Løsningen er ikke forbud mod sund fornuft. Løsningen er at lytte og skabe den afbalancerede løsning, som beskytter fortidsminder, tilgængelig adgang og sikkerhed for de besøgende.

Joy Mogensen skal bare holde fast i sine ord fra 6. oktober - så ender det godt. Men der bør ske noget nu. Denne sag tåler ikke at blive kastebold flere år frem!

O.D.