Gå til hovedindhold
Debat

Husk hvad I har lovet

10-08-2018 KL. 11:54
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Det er ikke længe siden, vi stod overfor valg til vores byråd. Der var rigtig mange valgløfter, som I politikere lovede at arbejde for de næste fire år.

Jeg er ked af, at jeg nu må konstatere, at de valgløfter ikke afspejler det budgetmateriale, der nu ligger på dagtilbudsområdet.

Skiveegnens Radikale vil arbejde for:

• at kommunale og private tilbud til børn og unge har høj kvalitet og er prioriteret

• en styrket økonomisk prioritering, da Skive er blandt de kommuner, som har laveste udgifter pr. barn i Danmark

• at børneinstitutionerne - dagplejen, vuggestuerne, børnehaverne, SFO og i skolerne - fortsat har ressourcer til at udføre det særdeles gode arbejde, de gør.

• at der sker en vedholdende kvalitetsudvikling af dagpleje, vuggestuer og børnehaver med uddannelsesindsats for kommunalt ansatte.

Skive-Listen vil arbejde for:

»Jo tidligere der investeres i børns trivsel, desto beder er pengene givet ud. Vi tror på, at en investering i børne- og ungdomsområdet på den lange bane er en gevinst for Skive Kommune. Skive Kommune har rigtig gode dagtilbud og en god dagpleje med velkvalificeret personale, som vi skal værne om. Der er gennem mange år sparet så meget på dette område, at det kan mærkes både hos forældre, børn og personale - det vil vi ændre på.

Vi ønsker gode arbejdsvilkår for personalet på børne- og skoleområdet, idet det vil skabe bedre trivsel for børnene. En forudsætning for at skabe bedre arbejdsvilkår er at sikre området flere ressourcer. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder for at fastholde og få endnu flere indbyggere således, at den fornødne økonomi er til rådighed. Det betyder, at vi får råd til normeringen i børnehaverne, og at der kan bevilges flere penge til folkeskolen.

Vi har så travlt med, at forberede vores børn til næste stadie i deres liv. To år og 11 måneder - så videre i børnehave. Og en nultolerance, fordi kommunen skal sparre 260.000 kr. om året. En besparelse vi gerne vil have slettet. Vi synes, at tilliden skal tilbage til forældre og det pædagogiske personale, så de kan vurdere, om barnet er skoleparat, også selv om det koster i første omgang«..

Dansk Folkeparti vil arbejde for:

»DF lægger vægt på gode vilkår for børnefamilier. Derfor er det vigtigt at sikre forebyggelse og en tidlig indsats således, at vore børn får en tryg og sund opvækst. Dansk Folkeparti går ind for, at der fortsat skal være pasningsgaranti i kommunen. Forældre bør frit kunne vælge imellem vuggestue eller dagpleje. DF vil ikke acceptere lukkedage«.

Socialdemokratiet Skive vil arbejde for:

»Børn og unge, der vokser op i Skive Kommune, skal sikres de bedst mulige opvækstvilkår. Børn fødes med forskellige forudsætninger, men de skal alle have mulighed for at udnytte de evner, de har. Vi vil sørge for, at børn og unge, der har brug for særlig hjælp, modtager en tidlig og målrettet indsats tilpasset den enkelte.

En tidlig indsats med fokus på børnenes behov forudsætter et tværfagligt samarbejde mellem familien, børnenes dagtilbud, sundhedsplejen og relevante parter i de enkelte skoledistrikter.

Daginstitutioner, dagpleje og forældre skal i samarbejde bidrage aktivt til børns opdragelse og dannelse.

Pædagogikken skal tilpasses det enkelte barn. Derfor skal personalet være velkvalificeret og have adgang til kurser og efteruddannelse.

Normeringen skal være tilpasset opgaverne.

Der skal være fleksible åbningstider«.

Socialistisk Folkeparti vil arbejde for:

»Børn skal have en god barndom. Det lægger grundlaget for et godt voksenliv - og forbedrer også uddannelsesmuligheder med mere.

En børnepolitik, hvor der skal opstilles mål for og sættes midler af til bedre vilkår for kommunens børn. Vi skal tilbyde kvalificerede dagtilbud med fokus på børnenes behov.

Vi vil sikre, at alle har råd til gode daginstitutionstilbud. Der skal flere voksne i daginstitutionerne, fastsat under hensyn til børnenes behov. Vi ønsker institutioner, hvor personalet har relevant uddannelse for at sikre dette.

At forebygge i forhold til familier og børn. Jo tidligere, der sættes ind med en forebyggende indsats, desto bedre«.

Venstre vil arbejde for:

»Vi mener, at mennesker trives bedst i frihed under ansvar. Det betyder, at alle skal være frie til at tage ansvar for eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

Konkret vil vi arbejde for at skabe de bedste rammer for at give børn en tryg opvækst i respekt for, at børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Desuden vil vi sikre, at unge kender og vejledes i de mange uddannelses- og fremtidsmuligheder, så de selv er i stand til at udøve væsentlig indflydelse på egen fremtid«.

På valgmødet den 30. oktober 2017 som BUPL, DLF og FOA afholdt på VIA i Skive, ville I alle vores område. På trods af dette er der igen i år en generel besparelse i udsigt for alle. Der blev fra salen spurgt, om der de næste år igen skulle findes besparelser i dagplejen. Alle partier var tilstede, og alle svarede nej. I besparelseskataloget er der ikke mindre end tre slemme forslag på dagplejen og vuggestuer. Besparelser der vil betyde afsked med 16 medarbejdere og udvidelse på børnehaveområdet med 8 ansatte. Det er da en forringelse, man kan forstå.

Med venlig hilsen

Gitte Hansen,

sektorformand for

Pædagogisk sektor

FOA Skive,

Ahornvænget 9,

7800 Skive

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland