Erhverv

Klagenævn bakker op om afslag: Billige boliger bliver ikke til noget

Planklagenævnet har godkendt at Skive Kommune sidste år sagde nej til at give tilladelse til at indrette 16 midlertidige, billige boliger til unge i banegårdshuset i Skive. Og de bliver aldrig til noget.

Bag initiativet står Camelot Europe, der har indrettet tilsvarende boliger andre steder. Skive Kommune afviste at tillade midlertidige boliger i banegårdshuset med henvisning til blandt andet støj og vibrationer fra banen, busholdepladsen og veje.

Herefter klagede Camelot Europes advokat til Planklagenævnet: Skive Kommunes afgørelse er mangelfuld og ugyldig, vurderede han.

Det mener Planklagenævnet altså ikke. Samtidig slår Planklagenævnet fast, at Skive Kommune har mulighed for at tillade midlertidige boliger, hvis tilladelsen begrænses til højst tre år. Det ved man hos Skive Kommune.

- Men huset er ikke egnet til boliger på grund af støj og vibrationer, og der er heller ikke de udearealer, der skal være i forhold til bygningsreglementet. Vi vurderer, der er for mange forhold, som er i strid med at give dispensation til etablering af midlertidige boliger i huset, oplyser Britta Bjerregaard Pørksen, teamleder hos Skive Kommune.

Miljøstyrelsen har fastsat krav til afstand mellem boliger og jernbane. Med 15 meter mellem spor og bygning er afstanden for kort.

I marts sidste år oplyste Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard, at Skive Kommune gerne ville se på sagen igen, hvis Camelot Europe fremlagde dokumentation for, at støj og vibrationer ikke vil komme til at udgøre et problem for beboelse i banegårdshuset. Det har Camelot Europe ikke gjort.

Camelot har i forbindelse med tilsvarende projekter foretaget avancerede målinger, som dokumenterer, at nærheden til tog ikke forhindrer overholdelse af støjværdier i en tidligere stationsbygning. Men sådanne målinger er meget dyre, og de bidrager efter Camelot Europes opfattelse kun til at øge huslejen i de midlertidige boliger.

Torben Christensen, direktør for Camelot Europes afdeling i Danmark konstaterer, at Skive Kommune kunne have medvirket til at skabe billige boliger til de unge i Skive, hvis man havde ønsket det.

- Det vil være fuldt lovligt at give en dispensation, også uden de betingelser, som kommunen valgte at opstille, hvis kommunen havde haft viljen hertil. Vi respekterer naturligvis, at det i sidste ende er kommunens afgørelse, hvorvidt man ønsker at anvende Planlovens muligheder for at give dispensation til at etablere midlertidige, billige boliger, siger han.

Jens Kristensen

jkr@skivefolkeblad.dk

Et arbejde for at etablere billige boliger til unge her i banegårdshuset i Skive er faldet. Det samme er tre åbningsdatoer for det kommende kunstcenter i huset. Foto: Jens Kristensen