Erhverv

Klar til at bygge innovationscenter i Kåstrup: DTU ser store muligheder i Greenlab

Nu er Danmarks Tekniske Universitet rent fysisk kommet til GreenLab Skive i Kåstrup.

I første omgang er DTU at se i GreenLab Skive i form af et skilt ved indkørslen.

- Skiltet er ikke bare et stykke metal. Det er udtryk for en gensidig forpligtelse, sagde rektor for DTU Anders Bjarklev, efter han torsdag eftermiddag var med til at afdække det nye skilt.

DTU har i flere år været i kontakt med GreenLab Skive, og samarbejdet skal udvikles. Både forskere og studerende skal til GreenLab Skive. Det kan komme til at ske med base i det innovationscenter, GreenLab Skive begynder at bygge til sommer, eller det kan ske ved, at studerede og forskere arbejder sammen med virksomheder i GreenLab Skive.

Anders Bjarklev kan ikke nu konkret sige, hvilken forskning, forskere og studenter fra DTU kommer til at engagere sig i GreenLab Skive.

- Vi kan bruge vores aftale med GreenLab Skive til meget. Vi vil gerne have DTU’s forskning helt ud til virksomheder, hvor den kan være med til at skabe job til mange mennesker. Det er blandt andet dét, DTU blev sat til verden for for mange år siden. Samarbejdet skal meget gerne give nogle resultater i forhold til den grønne omstilling, som i høj grad er i gang i Danmark og hele verden, siger Anders Bjarklev.

DTU bruger mange ressourcer på at skaffe gode rammer for universitetets studerende. Og de gode rammer kan for eksempel virksomheder i GreenLab Skive være med til at give. GreenLab-virksomheder arbejder med processer og udvikling, som forskere og studerende kan have interesse i. Og så er der energi-symbiosen mellem virksomheder i GreenLab Skive, som skal kobles sammen i et netværk, der gør, at al energi udnyttes effektivt i GreenLab Skive, og intet går til spilde. Energi skal cirkulere mellem virksomheder.

- I mange sammenhænge arbejder vi afsondrede fra hinanden med hver vores system. I Greenlab Ski-ve er de stærke til at tænke ting sammen og tænke i helheder. Det bliver der i høj grad behov for i fremtiden. Det kan DTU være med til at udvikle, og vi kan udvikle energisystemer, som kan eksporte-res, siger Anders Bjarklev.

Dekan hos DTU Lars Christoffersen forudser, GreenLab Skive kan blive et fantastisk sted for DTU-studerende.

- De vil kunne udvikle deres kompetencer i GreenLab Skive, hvor de vil kunne få et værdifuldt tilskud til deres uddannelse. Jeg håber, at rygtet om GreenLab Skive kommer til at sprede sig på vores uni-versitet, siger Lars Christoffersen.

- Vi vil gerne sige til resten af universitetsverdenen: Skal I ikke med til Skive, siger Anders Bjarklev.

Han understreger, at GreenLab Skive i høj grad bidrager med vigtige skridt ind i en grønnere fremtid.

Blandt deltagerne i afdækningen af DTU-skiltet ved indgangen til Greenlab Skive var Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard (til venstre), dekan Lars Christoffersen, DTU, og Anders Bjarklev, DTU. Foto: Steen Don