Avisen Mener

Kolort som flybrændstof i klimakamp

Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan teknologi kan være med til at bidrage til effektive klimaløsninger og nedbringelse af CO2-udslip.

Og der bliver brug for alle mulige teknologiske landvindinger, hvis Danmark blot skal komme i nærheden af det officielle mål om en reduktion på 70 procent i 2030. Da det mål blev lanceret, vidste alle også, at det ikke kan opnås med nuværende kendt teknologi. Der skal mere til.

Det udgangspunkt præger også regeringens klimaudspil på landbrugsområdet. Samlet set skal landbrugets CO2-udslip ifølge planen sænkes med 7,1 millioner ton frem til 2030. Sikre indgreb er f.eks, at 88.500 hektar lavbundsjord skal tages ud af produktion med kompensation til landmændene.

Men hele fem millioner ton CO2-udledning skal nedbringes gennem teknologisk udvikling - dels bygges der videre på noget kendt og dels skal der nyudvikles.

Der tales f.eks om omdannelse af restprodukter fra landbruget til brændstof - og i forbindelse med lancering af regeringens plan er kolort omdannet til flybrændstof blevet nævnt. Hvem havde set det komme? Det er så heller ikke helt på plads...

Det er godt, at Danmark er med helt fremme i grøn omstilling, og lokalt sker det f.eks også med GreenLab Skive. Det er også nødvendigt at satse på ny teknologi i kampen for at reducere CO2-udledningen.

Der er kræfter, der er parat til helt eller delvist at stoppe landbrugsproduktion med dyr, og dermed ramme både landbrug, fødevare-virksomheder, beskæftigelse og eksport. Det er der ikke noget perspektiv i. Danmark har - sammenlignet med mange andre lande - en kvalitetsbetonet landbrugs-produktion i landbrug og følgeindustri, og ud over at sende en kæmpe regning til det danske samfund ville det blot medføre en voldsommere klimabelastning i de mindre grønne lande, der ville overtage dansk landbrugsproduktion. Og så kunne vi få lov til at importere kød fra udlandet...

Det bliver ikke let at skabe et bredt klima-forlig på landbrugsområdet. Regeringens støttepartier kræver flere krav til landbruget her og nu frem for at satse så meget på teknologiske løsninger senere.

SF og Enhedslisten vil have mindre kødproduktion og mere plantebaseret mad. Omvendt er de borgerlige partier bekymret for virkningen af en varslet omlægning af landbrugsstøtten, og der er borgerlig bekymring over, at det slet ikke er foretaget beregninger af job-konsekvenserne ved regeringens klimaudspil på landbrugsområdet.

Der skal findes en balance. Grøn omstilling er helt rigtig. Noget der kan ende med hetz mod landbruget og fødevareindustrien er helt galt og forkert. Alle politikere ved inderst inde, at 70 procents reduktion af CO2-udslip i 2030 bliver en mega-svær opgave. Det vil - blandt meget andet - kræve teknologiske landvindinger. Og klimaet i verden får det ikke bedre af, at produktion flyttes fra Danmark til udlandet. Tværtimod. Balancen skal holdes.

Partierne vil alle være grønne, og grøn omstilling er vigtig. Men løsningerne skal også være udtryk for grøn realisme. Det er fortsat et godt gæt, at det ikke vil vise sig at være realistisk at få CO2-udledningen reduceret med de 70 procent, som et stort politisk flertal fik talt sig op til i valgkampen i 2019 og kort efter valget. Selv 60 procent som man oprindeligt talte om ville være ambitiøst. Det skulle man nok have holdt fast i.

O.D.