Debat

Kommentarer til Ellen Bye Jensen

Bestyrelsesmedlem hos de Radikale Ellen Bye Jensen kommer med nogle betragtninger vedr. kommunale plejehjem/centre – contra private.

Når et radikalt medlem kommer med udtalelser, er jeg altid på vagt, for i mange tilfælde har de en skjult dagsorden i Deres tanker. Med udgangspunkt i de Radikales kernevælger, muslimerne, så opnår Ellen Bye Jensen med hendes tankegang at muslimerne, på samme måde som det er sket uden for plejehjemmene, vil dikterer hverdagen på disse hjem. Jeg ved godt, at venstrefløjen vil nyde denne udvikling, men vi er også mange, der ikke ønsker denne udvikling. Vi ønsker helt afgjort et Danmark uden denne muslimske voldskultur. Skulle vi være så uheldige, at muslimerne søgte på plejehjem, så må de oprette Deres eget friplejehjem, sikkert med støtte fra de arabiske lande, på samme måde som med moské

Ellen Bye Jensen har bekymringer, om et privat drevet plejehjem er rentabel med 24 pladser. Selvfølgelig er det det, ellers havde de personer der har sat det hele i gang ikke vovet at starte et sådan privat plejehjem. Jeg vil ønske det private plejehjem velkommen til Skive kommune. Forskellen på et privat plejehjem og et kommunalt plejehjem er også det, at finder en bestyrelse, ud af at de har en dårlig leder, kommer man hurtig af med denne person. Modsat i det kommunale system hvor det kan tage lang tid inden der sker noget, hvis der overhovedet sker noget. Hvis det så går op for den kommunale ledelse, er der så mange hensyn, der skal tages. Kammerateriet i den offentlige sektor spiller en stor rolle når der skal træffes sådanne beslutninger. Jeg oplevede kammerateriet havde en stor betydning i Skive kommune, da jeg sad i Byrådet, sådan er det sikkert stadigvæk.

Ellen Bye Jensen kommer også ind på de uheldige episoder, der har været omkring »fritvalgsordningerne«. Om det ved jeg med sikkerhed, at der er kommuner, der bevidst har modarbejdet det frie valg, så det til sidst er endt med, at de private måtte kaste håndklædet i ringen.

Den udvikling der sker i Skive kommune på ældreområdet, er noget jeg aldrig har brudt mig om, men flertallet har villet noget andet.

På den måde man i Skive kommune rekrutterer personale, er der en stor sandsynlighed for, at det vi ser fra Aarhus og Randers kommuner, også kan finde sted i Skive kommune. Private plejecentre syntes at være mere brugerorienterede end de offentlige. De har mere fokus på den enkelte borger og vedkommendes personlige behov. Der er desværre god grund til, at velfærdsstatens monopol på levering af velfærdsydelser til borgerne i Danmark bliver udfordret. Udfordringen i Skive kommune er først kommet nu, i takt med de serviceforringelser der er sket de seneste år inden for ældreområdet. Hovedårsagen til serviceforringelserne er den måde plejehjemmene bliver ledet på, samt den måde man rekrutterer personale på. Hvis man ikke kan få den uddannelse, eller det job man gerne vil, bliver man på en eller anden måde tvangsindlagt til et job i ældreplejen. Resultatet af en sådan politik, ser vi nu med skjult kamera.

For at en leder skal lykkes med at være nærværende, er der behov for sammenhæng og synlig ledelse. På den måde vil en leder kunne opdage, når der sker skift i tonen blandt medarbejder, og ikke som det foregår i Skive kommune. Ellen Bye Jensen finder det betryggende, at man i Skive kommune er i gang med at afdække det fremtidige behov. Det er jeg ikke, med den sammensætning der i øjeblikket er i Skive Byråd, så kender jeg næsten svaret, centralisering, med det resultat, at der bliver store personalegrupper, der vil gøre det svært for en ledere, at lære alle medarbejder at kende, og så kan det igen give endnu flere problemer i Skive kommune.

Erik Mortensen,

Nye Borgerlige,

Kybehuse 153,

7870 Roslev