Lokalt

Kommune klar til overtage attraktion: Totalrenovering af Jenle på vej

Skive Kommune arbejder sig støt og sikkert frem imod en overtagelse af en af Skive-egnens attraktioner, Jenle, hvor en af landets store forfattere, Jeppe Aakjær, boede sammen med sin kone, Nanna Aakjær, fra 1907 til sin død i 1930.

De fem millioner kroner, Folketinget sidste efterår afsatte på finansloven for 2021 til en gennemgribende renovering af Jenle, blev bevilget under forudsætning af, at Skive Kommune vil overtage ejerskabet af bygningerne.

På tirsdag skal kommunens kultur- og fritidsudvalg behandle sagen, og senere skal også økonomiudvalget og byrådet nikke ja til overtagelsen, men indtil nu tyder alt på, at godkendelsen vil gå glat igennem alle tre politiske instanser.

Kultur- og Familieforvaltningen har da også indstillet til Kultur- og Fritidsudvalget, at kommunen siger ja tak til de fem millioner kroner og dermed også til at overtage ejerskabet fra staten. I indstillingen foreslås endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at stå for den endelige forhandling med Kulturministeriet og Naturstyrelsen om overtagelsen.

Kommunens overtagelse vil betyde, at ejendommen bliver udstykket i to matrikelnumre, ét for grunden med bygninger, have, p-plads med mere, og ét for den øvrige jord omkring Jenle. Naturstyrelsen vil også fremadrettet skulle stå for tilsyn med og pleje af jorden, mens Skive Kommune vil få ansvaret for i samarbejde med Aakjærselskabet at føre tilsyn med og vedligeholde bygningerne og haven.

Af forvaltningens indstilling fremgår, at der oprindelig blev søgt om fem millioner kroner til en totalrenovering af Jenle.

I Aakjærselskabet, der er et lokalt forankret litteraturselskab med fokus på Jeppe Aakjær, hilser man udviklingen velkommen.

- Vi er rigtig glade for, at der snart kan komme gang i renoveringen af bygningerne på Jenle. Oveni har vi også gerne villet have fokus på indboet og papirerne, men nu hvor bevillingen på de fem millioner kroner ser ud til at falde på plads, kan man snart komme i gang med at søge fonde om tilskud til den del også. Der skal etableres en ny institution derude, og det er i det regi, pengene skal søges hjem. I Aakjærselskabet vil vi gerne være med, men det er ikke aftalt endnu, siger Karen Margrethe Rasmussen, som er formand for Aakjærselskabet.

- Renoveringen vil komme til at betyde, at der i fremtiden kommer mange flere gæster på stedet og deraf selvfølgelig flere turister. Bygningerne skulle gerne komme til at kunne rumme flere besøgende, ligesom man vil kunne lave flere arrangementer derude. Jenle er jo en unik perle, og det er meget glædeligt, at stedet nu ser ud til at kunne blive renoveret, synes Karen Margrethe Rasmussen.

Arkivfoto