Ritzau Kriminalitet

Konkurrenceråd: Kammeradvokatens position bør udfordres

Konkurrencen i advokatbranchen er udfordret, og derfor lægger Konkurrencerådet op til en række ændringer i branchen.

Det viser en analyse fra Konkurrencerådet, som er offentliggjort torsdag morgen.

Analysen kommer med 16 anbefalinger. Det gælder blandt andet en øget konkurrence om statens køb af juridisk bistand.

Konkurrencerådet anbefaler blandt andet, at hele eller dele af statens opgaver, der i dag hører under aftalen om Kammeradvokaten, skal konkurrenceudsættes.

- Staten har i 85 år købt en markant del af sin advokatbistand hos Kammeradvokaten. Aftalen med Kammeradvokaten er uden udløb og ikke omfattet af udbudspligten.

- Også mange kommuner og regioner kan i højere grad udsætte deres indkøb af juridisk rådgivning for konkurrence, siger formand for Konkurrencerådet Christian Schultz.

Rådet skriver, at de opgaver, der ifølge udbudsloven ikke er udbudspligtige, eventuelt kan samles i én aftale, som udgør en ny, mindre "Kammeradvokataftale" med en udløbsdato.

Den nye, mindre og tidsbegrænsede Kammeradvokataftale kan enten genforhandles med Advokatfirmaet Poul Schmith, eller udbydes i konkurrence som en samlet kontrakt.

- Det kan også overvejes, om der med sådan en ny model kan være flere advokatfirmaer, der kan anvende Kammeradvokattitlen, eller om en sådan titel er relevant, når der er flere leverandører, lyder det fra rådet.

Dansk Erhverv mener, at aftalen med Kammeradvokaten skal opsiges. Organisationen foreslår, at man etablerer rammeaftaler på forskellige områder, hvor flere kvalificerede advokatvirksomheder deltager.

Rådet anbefaler også en delvis afskaffelse af et forbud mod, at advokater foretager såkaldt "klientfiskeri". Forbuddet skal dog ikke gælde straffesager eller sager med særligt udsatte eller sårbare personer.

- Advokatbistand er ofte baseret på tillid, og kunderne er generelt meget loyale over for det advokatfirma, de tidligere har benyttet. Det begrænser konkurrencen, at kundesiden er forholdsvis passiv i sin markedsafsøgning, siger formand Christian Schultz.

Der lægges også op til en undersøgelse af, om andre kandidater end dem, der har en cand.jur. - en kandidat i jura - skal kunne blive optaget på advokatuddannelsen.

/ritzau/

Konkurrencerådets formand, Christian Schulz, mener, at det offentlige i højere grad kan udsætte deres juridiske rådgivning for konkurrence. (Arkivfoto)