Debat

Lavdosis CT-scanning bliver undersøgt

Nu kommer der en undersøgelse/vurdering af brugen af lavdosis-CT scanninger til diagnosticering af mulig lungekræft. Sundhedsstyrelsens direktør har netop givet tilsagn om en medvirken fra Sundhedsstyrelsens side til en udredning af området og en efterfølgende Medicinsk Teknologivurdering (MTV). Der er allerede sagt og skrevet meget om brugen af lavdosis-CT og henvisning hertil fra de praktiserende læger. Fagpersoner i form af læger har forskellige holdninger – det samme har direktører. Alle tror på det, de selv siger – men da det er modstridende, kan alle ikke have ret. Og midt i alt dette bliver vi som regionspolitikere inddraget og afkrævet holdninger til sundhedsfaglige metoder – noget vi ikke har forudsætningerne for at vurdere.

Det var baggrunden for, at der i januar 2021 var enighed i hospitalsudvalget om en henvendelse til sundhedsstyrelsen, hvor Region Midtjylland tilbød en medfinansiering på 1 mio. kroner til udarbejdelse af en MTV. Vi politikere så dette som en god mulighed for – en gang for alle – at få en kvalificeret vurdering med inddragelse af alle de sundhedsfaglige holdninger til metoden. Det er derfor med stor tilfredshed i Venstre, at Søren Brostrøm nu har givet tilsagn om at initiere arbejdet. Vi har allerede spildt 3 mdr. siden vi henvendte os fra regionen og selve arbejdet strækker sig sikkert mindst et år frem.

Indtil da mangler vi stadig Sundhedsstyrelsens svar på henvendelse fra region Midtjylland omkring en præcisering af ansvaret omkring henvisning/rekvisition af lavdosis CT-scanninger fra de praktiserende læger. Den imødeser vi og forstår ikke, at det skal tage så lang tid, hver gang vi spørger Sundhedsstyrelsen. Vi skal huske, at der er patienter, der venter.

På næste møde i hospitalsudvalget har vi bedt om en redegørelse, der forklarer, hvad Region Nordjylland gør anderledes end os, da de ser ud til at have bedre succes med helbredelse af deres lungekræftpatienter. Viser det sig, at der kan identificeres forhold, vi kan implementere i Region Midtjylland, vil det være Venstres holdning, at det skal vi gøre. Og skulle det give tvivl om opfyldelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, må vi spørge dem, om vi gør noget forkert. Så selv om Sundhedsstyrelsens tilsagn om en MTV er positiv – så skal vi også tilbyde patienterne den bedste metode til udredning indtil den foreligger – i bedste fald om en årstid.