Lokalt

Markant lokalpolitiker: Luk to børnehaver og byg en ny

Daginstitutioner I Kjeldbjerg havde de håbet på en udvidelse af børnehaven Myretuen, da både forældre og borgerforening i efteråret søgte kommunen om vuggestuepladser på Harald Kiddes Vej.

Ansøgningen blev sendt af sted efter et besøg af borgmester Ulrik Wilbek, hvor der blandt andet blev talt om dagtilbuddene for de mindste i området.

Men nu tyder meget på, at borgerne i Kjeldbjerg får en lang næse og tilmed endda mister byens børnehave.

I hvert fald foreslår det lokale byrådsmedlem Claus Clausen (V), Vroue, der også er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, at børnehaven Myretuen og børnehuset Åkanden i Vridsted, der har fælles ledelse, bliver nedlagt til fordel for en ny kombineret børnehave og vuggestue, der skal bygges ved skolen i Vridsted.

- Ved at bygge et nyt og moderne børnehus i Vridsted får vi et tidssvarende sted, hvor vi kan samle alle de mindste børn i Vestfjends. For lokalområdet er det godt at tænke fremad, og det er vigtigt, at de kommunale basistilbud er til stede. Det vil vi kunne sikre med et nybyggeri, siger Claus Clausen.

I Myretuen er der ikke det antal børn, som den er normeret til.

Der mangler at blive udfyldt omkring 25 procent af pladserne. Det gør ifølge Claus Clausen, at institutionen ikke er økonomisk bæredygtig.

- I Myretuen dækker man stadig den samme åbningstid som alle andre, men med et lille antal børn i forhold til personale. Min bevæggrund for en vuggestue er alene at gøre institutionen økonomisk bæredygtig, som vi har gjort andre steder, men når jeg ser på helheden, så er det nødvendigt at se på en hel ny samlet institution, så vi får den løsning, der rækker længst mulig frem, siger Claus Clausen.

Børnetallet i Vestfjends er faldet gennem de senere år, og det giver en udfordring i driften af dagtilbud.

Men samtidig er der lige nu mangel på dagplejepladser til de mindste børn i Kjeldbjerg, og det ser ikke ud til, at der kommer flere end den ene dagplejer, der er der nu.

I den sammenhæng kunne en løsning med at tilføje vuggestue til den eksisterende børnehave give god mening, hvis det ifølge Claus Clausen ikke var for dyrt at lave vuggestuepladser.

I Åkanden i Vridsted har forældrene for nylig har stemt ja til en frokostordning.

Det betyder, at Viborg Kommune nu er forpligtet til at stille et produktionskøkken til rådighed i Vridsted, og det vil koste i omegnen af to millioner kroner at etablere.

- Vi har gode daginstitutioner i både Kjeldbjerg og Vridsted, men vi har også en forpligtelse til at bruge kommunens skattekroner fornuftigt, siger Claus Clausen.

Præcisering: I første udgave af denne fremgik det, at også forældrene til børnene i Myretuen i Kjeldbjerg også stemte ja til en madordning. Claus Clausen oplyser, at han havde fået forkerte oplysninger forud for tirsdagens udvalgsmøde.

Myretuen i Kjeldbjerg kan stå foran en lukning, da der er planer om at bygge en ny børnehave med vuggestue i Vridsted. Foto: Pauli Vendelbo