Kultur

Museum får en million til udvikling: Borgens besøgstal skal fordobles

Spøttrup Borgs besøgstal ligger i runde tal på 30.000 om året.

Og det er for lidt.

- 30.000 er lige til den smalle kant i forhold til et sted som Spøttrup Borg, siger Per Lunde Lauridsen, museumschef i Museum Salling, som Spøttrup Borg hører under.

Derfor er det ambitionen, at man i løbet af en årrække kan fordoble antallet af gæster på borgen til 60.000 årligt.

For år tilbage har Spøttrup Borg kunnet præstere årlige besøgstal på over 40.000 gæster. I det bedste år - 1996 - har besøgstallet sågar bevæget sig næsten helt op til de 50.000.

Men den seneste halve snes år er besøgstallet dalet støt.

Hvis udviklingen skal vendes til et højere og langtidsholdbart besøgstal, skal der udvikles nye koncepter for formidling.

- Vi vil gerne udvikle Spøttrup Borgs formidlingselementer inde på borgen, siger Per Lunde Lauridsen.

Derfor har Museum Salling ansøgt Skive Kommune om en million kroner i 2021 til udvikling af Spøttrup Borg.

Den million får museet, besluttede byrådet i Skive tirsdag under førstebehandlingen af næste års budget..

Millionen skal bruges til selve udviklingen af et nyt formidlingskoncept.

- Vi vil gerne have en projektleder på til at udvikle konceptet, søge midlerne og gennemføre konceptet, forklarer Per Lunde Lauridsen.

Et konsulentbureau i Aalborg har indledningsvis lavet en potentialeundersøgelse, som dokumenterer, at Spøttrup Borg har potentialet til at løfte besøgstallet fra 30.000 til 60.000, ifølge museumschefen. Han pointerer, at tidligere tiders besøgstal på over 40.000 jo også peger i retning af et potentiale for flere gæster.

Større fonde har vist interesse for at være med til at finansiere et bæredygtigt formidlingsprojekt.

I forhold til at lave et museum, som netop kan udvikle sig bæredygtigt, er det afgørende, at besøgstallet kommer op.

- Der skal en større egenindtjening på, siger Per Lunde Lauridsen om Spøttrup Borg.

Han forklarer, at en større egenindtjening på billetsalget giver en stabil mulighed for at øge gruppen af ansatte, som så kan lave en kontinuerlig formidling og skabe aktiviteter på Spøttrup Borg.

Hvilke formidlingsideer, som konkret er i støbeskeen, kan museumschefen ikke løfte sløret for endnu. Ikke før formentlig i starten af det nye år.

Han pointerer, at Spøttrup Borgs ejer, Slots- og Kulturstyrelsen, også skal med ind over i forhold til, hvad der kan lade sig gøre af formidling inde på borgen.

Og her har forårets corona-nedlukning forsinket processen og kontakten mellem museum og styrelse.

Trods Bispens Marked med ridderturneringer og tvekampe er besøgstallet på Spøttrup Borg dalet støt over de seneste godt og vel 10 år. Nu vil Museum Salling vende udviklingen og søger i den forbindelse en million kroner på Skive Kommunes budget for næste år. Arkivfoto
Selv om overkroppen er veltrænet og klingen er skarp, er kampen mod faldende billetindtægter på Spøttrup Borg ikke helt let at vinde. Men noget skal gøres for at vende udviklingen, mener Museum Salling. Arkivfoto