Lokalt

Museum lukker i et år

Mindst et år.

Så lang tid vurderer formanden for Muse®um, byrådsmedlem Jan D. Andersen (S), Jebjerg, at museumsbygningen på Havnevej i Skive vil være lukket på grund af en renovering og ombygning, der skal indledes 1. oktober i år.

Museet lukker imidlertid allerede 1. juli. I sidste uge gav kultur- og fritidsudvalget en driftsbevilling til Muse®um på 643.300 kroner til rensning og flytning af kunstværker og kulturhistoriske genstande fra den kælder under museumsbygningen, der blev indviet i 1942.

Allerede tre år senere måtte bygningen gennemgå sin første renovering på grund af fugt, og i dag er kælderen hårdt angrebet af skimmelsvamp.

På et økonomiudvalgsmøde senere i dag ventes politikerne at give en anlægsbevilling på 500.000 kroner til et udbudsmateriale til et udbud på en såkaldt totalentreprise.

Der er sat 20 millioner kroner af på det kommunale budget til en senere udvidelse af museet, og siden har Spar Vest Fonden givet tilsagn om samme beløb.

Selv om arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) i maj i fjor lancerede en ny masterplan for Skive, der foreslår museum i en pavillon, Skive Blue House, har bestyrelsen for Muse®um valgt at holde fast i dens egne planer.

Arkivfoto