Debat

Når krybben er tom

Vi lever i skyggen af en international økonomisk krise, det betyder at mange skal spænde livremmen ind, arbejde mere eller gå ned i løn. Der er også dem der mister arbejdet, fordi deres arbejdsplads bukkede under eller flyttede til udlandet.

Men i den offentlige sektor, der forsætter man ufortrøden med at kræve ind. Det eneste kreative kommunal politikerne kan komme med er yderligere nedskæring på den hårdt prøvede ældrepleje. Nu skal man ikke længere have ret til rengøring, man har i forvejen skåret meget kraftig i rengøringen, så her kan ikke spares mere uden helt at stoppe det. Samtidig vokser kommunekontorerne med nye opgaver og nye kontrolfunktioner, man hører om helt horrible situationer, hvor der bruges ualmindelig mange kræfter på ingenting. I private virksomheder, må man ind imellem rydde op i organisationen, da den altid vil vokse uhæmmet hvis den får lov. Det er det ubehagelige ved at lede en virksomhed, men nødvendig hvis virksomheden skal overleve. I en offentlig virksomhed som kommunen, mangler de ledere der skal træde i karakter og skære i omkostninger. En kommunalbestyrelse har ikke den nødvendige mod til at skære i staben, det længste de strækker sig, er at stille krav om besparelser til forvaltningslederne, som så sender kravene videre ned gennem systemet, for så til sidst at fyre de varme hænder. Et typisk forløb i en stor virksomhed, for alle tror de er uundværlig, så det må være dem der er nederst i organisationen, der må holde for. Jeg opstiller for Dansk Folkeparti, som har trykt en folder om »Gamle Danmark« som binder os til udvidelser af ælderservicen frem for nedskæringer. Vi er helt klar over, at det bliver en vanskelig kamp mod de magtfulde embedsmænd i forvaltningsgrenene, men det er en nødvendig kamp, hvis velfærden skal bevares. Det der kendetegner en civilisation er, hvordan vi behandler de svageste, derfor er ældreplejen også en af kommunens kerneområder, som de åbenbart er ved at frasige sig.

Carl Eiler Carlsen (DF)

Durupvej 33B

Glyngøre

7870 Roslev