Debat

Nu må vi vågne op i Skive Kommune

Vi har længe hørt på at Skive Kommune er udfordret på faldende børnetal, de unge flytter fra egnen og den gennemsnitlige alder blandt kommunens indbyggere er støt stigende. Det er svært at fastholde de unge. Når de skal gennemføre deres uddannelser flytter de fra kommunen og flytter ikke altid tilbage til egnen igen. Man kan vel roligt sige at varierede uddannelsesmuligheder er en mangelvare lokalt.

Her under »coronakrisen« er vores uddannelses-og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen bekymret for de unge mennesker, der ikke kan komme ud at rejse eller komme i job efter studentereksamen. De skal ifølge hende have muligheder for at starte på et studie i stedet for. Hun vil oprette 5000 ekstra uddannelsespladser på uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. Hun nævner i den forbindelse bl.a uddannelser til pædagog- og sygeplejerske. Og hun mener, at de pladser skal placeres decentralt rundt i landet.

Her må Campus Skive, som skal bakkes op af Skive Kommune, gribe chancen. Der skal uddannes 1000 flere sygeplejersker i de kommende år ifølge regeringens planer. Der skal indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Der bliver brug for flere pædagoger.

Herning og Holstebro har gjort et glimrende lobbyarbejde for at tiltrække nye studiepladser. VIA i Holstebro og i Herning Kommune er løbet med op-dimensioneringen af de nye pladser på en uddannelsesstation til sygeplejersker. Argumenterne er, at det nye supersygehus i Gødstrup har brug for mange nye sygeplejersker fra det lokale optageområde.

I Skive har vi ligeledes et stort lokalt optageområde. Vi har især behov for flere sygeplejersker på primærområdet (til sundhedshuset, hjemmeplejen og plejecentrene). Jævnfør indlæg fra DSR kreds Midtjylland lørdag d. 13 juni, hvor formandsgruppen opfordrer til prioritering af midler til sygeplejerskers kompetenceudvikling i primærsektoren. Jo længere afstand, der er til »det store sygehus«, jo flere kompetencer skal primærsygeplejerskerne besidde for at klare de stadig mere specialiserede opgaver til syge i eget hjem. Det bør prioriteres at sygeplejerskerne kompetenceudvikles, men først skal de have mulighederne for at tage en basisuddannelse. Det kræver at der er et uddannelsestilbud i overskuelig/overkommelig afstand fra, hvor man bor.

Få nu lavet aftaler om, at nogle af de uddannelsestilbud kommer til at være på Campus i Skive Kommune. Vi har allerede SOSU-uddannelsen og læreruddannelsen, som vil være relevante og naturlige samarbejdspartnere for sygeplejerske- og pædagoguddannelsen

På VIA University College i Viborg er der både en sygeplejerske- og en pædagoguddannelse. Få startet et samarbejde med dem om at tiltrække studerende til de 2 uddannelser fra Skives lokale opland. Den nærmeste uddannelse mod nord og vest ligger i Thisted. De unge derfra har meget langt til Ålborg og Hjørring. Nogle af dem ville sikkert finde det attraktivt, at kunne studere i Skive og orientere sig mod Midt-og Vestjylland hvis tilbuddet var der, frem for alle at drage nordenfjords.

Hvis læreruddannelsen skal forblive i Skive skal vi også være opmærksomme på den udvikling, der er sket med læreruddannelsen i Nr.Nissum, hvor man er begyndt at trække dele af uddannelsen ind til Holstebro. Lad os prøve fra Skives Kommunes side at trække i en anden retning og styrke såvel de sundhedsfaglige som de pædagogiske uddannelser på campus i Skive.

Med Ane Halsboe-Jørgensens udmelding om at de 5000 ekstra pladser skal placeres decentralt, er der helt aktuelt nu et åbent vindue, en gylden mulighed. Det er blot et spørgsmål om, at vi griber chancen nu, hvor den er der.

Ellen Bye Jensen,

bestyrelsesmedlem

i Skiveegnens Radikale,

lektor ved

Sygeplejerske-

uddannelsen i VIA,

Madsbadvej 40,

7884 Fur