Lokalt

Ny ordning skal nedbringe sygefravær hos ledige i Skive Kommune

Det gav genlyd flere steder i landet, da Skive Kommune i efteråret 2016 fik nedbragt sygefraværet blandt flygtninge og indvandrere på sprogskolen med helt op til 80 procent.

Fraværet for de 46 borgere på sprogskolen faldt fra 133 fraværsdage i juni 2016 til 26 dages fravær i december samme år.

Det skete gennem den såkaldte »sygeplejerskeordning«, der stillede hidtil usete krav til flygtninge og indvandrere.

Gennem ordningen var det ikke længere nok bare at ringe og melde sig syg. Ved gentagende fravær skulle borgerne møde op hos en sygeplejerske, når de meldte sig syge.

Succesen med nedbringelse af sygefraværet fik flere andre kommuner til at kigge mod Skive, fordi der var lignende problemer med fravær andre steder.

Og da opmærksomheden på »Skive-ordningen«, som den også blev kaldt, blev større, blev der også stillet flere spørgsmål ved lovligheden af ordningen.

Det resulterede i, at Skive Kommune satte ordningen i bero i januar 2018, indtil der var klarhed over alt det juridiske i ordningen.

Siden har Skive Kommune ventet på svar fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og tre år efter at ordningen blev sat på stand by, har politikerne i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Skive Kommune nu godkendt den sidste del af den nye version af sygeplejerskeordningen.

En ny version, der er mere sundhedsfremmende end den tidligere ordning.

- Vi har godkendt en ordning, der har større fokus på mestringen af egen sundhed. Man skal ikke længere møde op hos en sygeplejerske ved sygefravær, som ved den tidligere ordning, men man skal melde sig syg til en sundhedfaglig person gennem en sygetelefon, og ved gentagende fravær kan man blive sendt videre til et sundhedsfremmende tilbud på Sundhedshuset. Vi er interesseret i at finde ud af, hvad der er årsagen til fraværet, siger Goska Rasmussen (V), Glyngøre, der er formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Tilbage i marts 2020 godkendte Erhvervs- og Arbejdsudvalget den ene af to dele i den nye ordning.

Det er den del, der handler om, at en sundhedsfaglig person skal tage imod sygeopkald.Det er en administrativ medarbejder med sundhedsfaglig baggrund, som udover at tage imod opkald skal fungere som en sparringspartner for sagsbehandlere i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger.

Den sundhedsfaglige person blev ansat lige efter sommerferien, og det har allerede haft en positiv effekt.

- Vi har fået at vide af Dorthe Hamrum, der er arbejdsmarkedschef, at det allerede har givet et mindre fravær, så det er rigtig godt, og det noterer vi os, siger Goska Rasmussen.

Den anden del af ordningen handler om, at borgere med gentagende sygefravær via en sagsbehandler kan sendes videre til Sundhedshuset, så det kan afklares, hvad sygefraværet skyldes.

Formålet med tilbuddet er af vejlede og støtte ledige i målgrupperne i, hvad der skal til for at forbedre egen sundhed. Men også hvad der findes af relevante indsatser.

Det var det, udvalget godkendte på et møde mandag, og den del af ordningen skal også godkendes i Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

- På den måde kan vi finde ud af, hvilke udfordringer den enkelte person har, og hvad det er, der gør, at de bliver væk. Vi skal være nysgerrige på fraværet, der stadig er højt, men vi skal ikke dunke folk i hovedet. Det handler også om, at man skal se familierne i en helhed, så vi på den måde kan hjælpe den enkelte, siger Ruth Kristensen fra Socialdemokratiet.

Hun sidder også i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Den tidligere sygeplejerske ordning var på nippet til at blive rullet til andre grupper end flygtninge og indvandrere på sprogskolen, da den blev sat i bero.

Og den nye sundhedsordning er en indsatsmodel til nedbringelse af sygefravær blandt borgere i flere forskellige aktive tilbud.

Det er ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, og ressourceforløb.

Hvis den nye ordning også bliver godkendt i Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, er det kommunens forventning, at delen med det sundhedsfremmende tilbud på Sundhedshuset kan starte op her i foråret 2021.

Den nye ordning vil løbende blive evalueret.

Den nye sundhedsfremmende ordning skal være med til at nedbringe sygefraværet hos blandt andre flygtninge og indvandrere på integrationsydelse.  Arkivfoto: Lindy Jørgensen