Gå til hovedindhold
Debat

Om at have råd

14-01-2020 KL. 06:32
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Skive Folkeblad kunne torsdag berette om endnu et år med lavt fødselstal i Skive Kommune - kun 375 børn blev født i 2019 - et voldsomt fald på næsten 30 % er sket på ti år. Hertil kan suppleres med at oplyse, at andelen af 0-5-årige i Skive i 2019 var på 5,4 % - i 2014 var samme andel på 6,2 %, hvorimod en kommune som for eksempel Holstebro har formået at holde andelen af 0-5-årige på 6,7-6,8 procent over de seneste 5 år.

En udvikling, der næsten uundgåeligt vil føre til skolelukninger og problemer også for bredden af ungdomsuddannelsestilbud i kommunen de kommende år – med efterfølgende risiko for negativt omdømme som tilflytningskommune.

På samme tid er der sket et fald i Skives samlede befolkning på ca. 4%, og andelen af folk over 65 år er steget fra 18,1 % i 2010 til 23,3 % i 2019.

I perioden 2014-2018 er der ifølge Danmarks Statistik årligt flyttet gennemsnitlig 255 flere personer fra kommunen end der er flyttet til.

I perioden 2010-2017 er der sket en stigning i antallet af borgere, der pendler ind i kommunen fra 21,9 % til 25,6 %. Flere rejser altså fra en bopæl udenfor Skive og til en arbejdsplads inde i kommunen. Denne stigning er dog ikke usædvanlig, men følger de øvrige kommuners udvikling.

Ud fra bl.a. de ovenfor skitserede tendenser lader det ikke til, at bosætningstiltagene hidtil har haft den store virkning. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der var sket uden bosætningstiltag - men det går den forkerte vej. Og kommunen har ikke råd til den vej.

Derfor skal der fortsat gøres en stor indsats angående tilflytning. Det er ikke nok, at der er gode pasningsordninger og skolemuligheder. Kommunen skal kunne tilbyde noget særligt. Skive Kommune har masser af natur med en af de længste kyststrækninger i landet. Mange vil gerne bo på landet og det er vigtigt at byrådets politikere har fokus på gode bosætningsvilkår på landet, i landsbyerne og i Skive. Et af de få steder i kommunen med nettotilflytning har været Fur – altså på landet. Denne erfaring skal man måske lære af. Skive Kommune har ikke råd til at have politikere, der kun har fokus på landbrugets interesser i forhold til natur og det åbne land. Så fortsætter befolkningsudviklingen som hidtil.

Desuden skal der være endnu bedre og mere markante kulturtilbud og en købstad, som man er stolt af at præsentere for gæster. Byrådet bør udover de udmærkede retningslinjer i BIG Blue Skive have fokus på forskønnende arkitektur, byggeri og byplanlægning. Byen indeholder for mange intetsigende og decideret grimme bygninger og bygningsfacer i både byens centrum og længere væk. Det har Skive ikke råd til. Skive har ikke råd til at have et byråd, der ikke har mod til at tænke stort i forhold til spændende bymiljøer og stille store krav til nybyggeri og forskønnelser af facader. Skive har heller råd til at have et byråd, der ikke tænker planlægning af nye bydele ordentligt igennem og i stedet lader sig præge af tilfældighedens politik, som det så ofte før har været tilfældet.

På kulturområdet skal Skives profil blive endnu skarpere. Skive skal ikke kun være en festival og et Skive-møde en gang om året. Der skal satses meget mere på levende kultur, kreativitet og kunst. Skives museer blev modvilligt opgraderet, fordi byrådet fik kniven på struben af Kulturstyrelsen i forhold til fortsat statsstøtte.

En dårlig gennemtænkt minimumsløsning blev det til, og museerne kører stadig på lavt blus - trods masser af engagerede frivilliges ønsker om at styrke dette område. Skive har ikke råd til at have et uengageret politisk flertal i Skive Byråd på kulturområdet. Så fortsætter udviklingen som skitseret ovenfor. Og Skive har heller ikke råd til kun at lade kulturlivet bero på frivillige ildsjæles ihærdige kamp for at holde et kulturliv i live. Det er godt at sætte pris på de frivillige, som borgmesteren i sin nytårstale gjorde det. For vi har ikke råd til at anse de frivillige ildsjæle som en gratis selvfølge.

Det med at have råd har altså et langsigtet perspektiv – for ellers forfalder Skive Kommune. Kommunen har ikke råd til et politisk styre, der ikke tør investere i bosætning. Et godt erhvervsinitiativ i kommunen er Greenlab, som lover godt for fremtiden med hensyn til arbejdspladser og Skives erhvervsmæssige profil. Der følger dog ikke nødvendigvis bosætning og skatteborgere med. Det kræver strategier på helt andre områder. Vi har kun råd til byrådspolitikere, der tør indse dette. Godt nytår, Skive Byråd!

Preben Kjærulff,

Hagens Mølle Vej 1,

Dølbyvad,

7800 Skive

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland