Debat

Om retsstatsproblematik, Trump og Støjberg

Det er ud fra en retsstatssynsvinkel beskæmmende at se, at præsidenten i USA egenhændig, udenom de folkevagte i Kongressen har beføjelser til at give amnesti til politiske venner, der allerede er dømt i juridisk dybt problematiske sagforhold.

Men sådan har man »over there« valgt at indrette deres variant af demokratiet - som et præsidentialsystem.

Jeg synes ikke det er en retsstat værdig.

I Danmark har vi et andet demokratisk system - et parlamentarisk demokrati.

Her kan et flertal i Folketinget indlede en rigsretssag mod en minister, der ikke følger de demokratisk valgte spilleregler.

Aktuelt er der rejst en sag mod Inger Støjberg. Påstanden er, at hun har udstedt instrukser uden lovhjemmel, samt hun har løjet overfor Folketinget.

Det er enorm positivt, at vores parlamentariske system inklusive flertallet i partiet Venstre har formået af fastholde fokus i denne instrukssag.

Men det var beskæmmende, at Venstre ikke var i stand til at se klart, da partiet var i regering.

Ligesom det er beskæmmende, at se læserbrevsskribenter reelt argumentere mod retsstaten.

Venlig hilsen

Poul Riis Jensen

Mogenstrupvej 6,

7870 Roslev