Debat

Om Skive Folkeblad

Vores abonnement på Skive Folkeblad går næsten 50 år tilbage.

Det har været med ret god tilfredshed, at vi har holdt avisen. En lokalavis var engang en nødvendighed, og da al kommunikation var langsommere end nu, var der jo nyheder, selv om de var en dag eller to gamle.

Desuden var alt, hvad der forgik i avisens dækningsområde tilgængelig i form af annoncer, referater eller omtale fra redaktion eller skribenter blandt læserne.

Sidste år- 2020- fik os til at spekulere over, hvad vi egentlig fik for abonnementet. Ganske vist blev dette år ret specielt på grund af nedlukninger af megen virksomhed, men også på grund af et anderledes mediebillede.

Nyheder bliver hurtigt gamle nu, (de kan hentes på elektroniske medier) annoncestoffet indskrænkes, når megen virksomhed lukkes ned, kultur- og fritidsliv kører på vågeblus, og reelt er kun navnestoffet aktuelt.

Mandagsavisen bragte uendelige mængder af sportsstof og ikke mindst billeder. En mandag talte vi 17 sider med sport.

I årets løb – og helt sikkert et strengt år, for Skive Folkeblad – blev stofmængden mere og mere indskrænket i forhold til mængden af billeder af alt muligt. Der blev endda jævnligt opfordret til, at læserne sendte billeder til avisen, og det gjorde de! Avisen blev næsten et billedblad.

Da fusionen med andet dagblad blev en realitet, håbede vi, at der ville være mere ”almindeligt” avisstof. Sådan er det ikke gået, efter vores mening.

De nye temamagasiner, som skulle udsendes sammen med Skive Folkeblad, tænkte vi så, kunne erstatte/uddybe f. eks. sportsstoffet, men der er stadig flere sider næsten hver dag med fodboldben.

Bagsiden med mere ugebladsagtige nyheder kan godt have sin berettigelse, men de behøver ikke være slået stort op som fx: Medina har født - ledsaget af et ret stort billede.

Ole Dall skrev for nylig, at avisen havde fået nye abonnenter, og at mange var glade for den ændring, der er sket. Det er forhåbentlig unge mennesker, der rykker ind som avislæsere, for det kan jo ikke være os, den ældre generation, der kan blive ved med at holde liv i den gode, gamle papiravis og især ikke, hvis den mere og mere får karakter af et ugeblad.

Vi skal ikke bestemme, hvad avisen skal bringe, og for i år har vi betalt vores abonnement.

2021 vil afgøre, om vi vil fortsætte dermed.

Svar: Først en stor tak for jeres engagement og trofasthed omkring Skive Folkeblad. Og jeg er sikker på, at I ikke vil fortryde det fortsatte abonnement. Også tak for indspark om indhold. Det er nu fortsat sådan, at Skive Folkeblad fremdeles er stedet med de mange og mangfoldige nyheder og reportager - corona eller ej. Se blot på gårsdagens avis som eksempel. Masser af lokalt nyt. Og ja et sports-tillæg som 2. sektion, men netop med en selvstændig sportssektion om mandagen, kan de sportsglade få deres eget tillæg, som ikke-sportsinteresserede så kan springe over.

Læser-billeder er blot en understregning af, at vi er læsernes avis og gerne vil dele læsernes oplevelser i billedform. Ugeblad eller billedblad bliver vi aldrig, men der må godt være underholdende og lette elementer i en avis. Og ja, der har været positiv respons fra læserne på det fornyede Folkeblad. Kritik af skriftstørrelsen er der lyttet til, så skriften nu er lidt større, og det er blevet positivt modtaget. Fortsat god læselyst og tak for interessen for avisen.

O.D.