112

Otte år ikke nok: Anklage-myndighed vil have forvaringsdom i Christina-sagen

Det hører til sjældenhederne, at en straffesag fra Skive når hele vejen til Højesteret, der er landets øverste domstol.

Men det er nu tilfældet med den grove mishandlingssag, hvor Christina Egebjerg Jensen i perioden fra 2016-2019 blev voldtaget, mishandlet og holdt indespærret på flere adresser på Skiveegnen.

Ifølge Jens Fuglsang Edelholt, der er presserådgiver hos anklagemyndigheden under Rigsadvokaten, bliver omkring 30 sager hvert år afklaret i Højesteret.

Og i sagen om Christina Egebjerg Jensen er det netop anklagemyndigheden under Rigsadvokaten, der har anket sagen fra landsretten til Højesteret.

Det sker efter, at den dømte Martin Lønborg Nielsen gik fra at få en forvaringsstraf i byretten til at få otte års fængsel i landsretten.

- Det er strafudmålingen, der er baggrunden for, at anklagemyndigheden har indbragt sagen for Højesteret. Vi mener, at sagen er så alvorlig, at straffen bør skærpes, så han bliver idømt forvaring, siger Jens Fuglsang Edelholt.

Højesteret tager ikke stilling til selve skyldsspørgsmålet. Det bliver endeligt afgjort i landsretten.

Derimod kan Højesteret tage stilling til, om reglerne er anvendt rigtigt eller ændre straffen.

Det er kun, når en sag er principiel - altså når den har betydning for andre sager eller har en særlig samfundsmæssig interesse - eller på grund af tvivl om strafudmålingen, at en sag kan ankes fra landsretten til Højesteret.

- Et af de to kriterier skal være opfyldt, hvis Højesteret skal tage sagen, og da det i denne sag handler om strafudmålingen, forventer jeg, at sagen kan behandles på en enkelt dag i Højesteret, siger Jens Fuglsang Edelholt.

Det er Procesbevillingsnævnet, der afgør, om en sag kan behandles i Højesteret. Og det har nævnet altså nikket ja til, at Christina-sagen skal.

Christina Egebjerg Jensen på det toilet på Lundøvej i Højslev Kirkeby, hvor hun blev holdt indespærret. Foto: Steen Don