Debat

Planerne for uddannelsesområdet i provinsbyerne

I Skive Folkeblad var der den 7.januar 2021 et stort fint tillæg om udbuddet af uddannelsesmulighederne i Herning. Det ser flot ud. Sideløbende med reklamerne for de mange uddannelser er der kommet forslag om at etablere en »fri kristen læreruddannelse« baseret på national-konservative idealer, også i Herning. Et argument er, at vi mangler uddannede lærere i Midt-Vestjylland.

Som radikal i Skive spørger jeg om hvilken konsekvens det vil have for læreruddannelsen i Skive, hvis der etableres nye studiepladser i Herning, enten i form af tab af studiepladser eller fald i optag af studerende. Skoleeleverne i Skive og de omkringliggende kommuner har brug for kompetente og engagerede lærere. Understøt, styrk og udvid derfor de lokale eksisterende tilbud til gavn og glæde for livet og fremtiden for borgerne i Midt-Vestjylland.

Vores unge (i Midt-Vestjylland) har behov for alsidige og relevante uddannelsestilbud, som de kan omsætte til relevante jobs efter endt uddannelse uden at de skal flytte til den modsatte ende af landet. Og vores børn i folkeskolen har behov for kompetente og engagerede lærere, der kan sende dem videre i livet med relevant viden.

Lærerne har længe været presset med forringede arbejdsvilkår og afskaffelse af deres overenskomster. Samtidig bliver der i tiltagende grad udtrykt kritik af læreruddannelsen og de nyuddannede læreres faglige og pædagogiske kompetencer. Der er for få lærere, der underviser/kan undervise i de linjefag, der kræves. Politisk arbejdes der i folketinget på et forslag om at gøre uddannelsen 5-årig og løfte niveauet fra den nuværende professionsbachelor til kandidatniveau. Det er for at leve op til kravene for undervisningen i folkeskolen. Den udvikling burde understøttes. Der findes allerede i Ollerup på Sydfyn en fri læreruddannelse. Uddannelsen er eksamensfri. Lærerne derfra har ikke umiddelbar adgang til ansættelse i folkeskolen, men finder arbejde på friskoler og efterskoler.

Hvis endnu en fri læreruddannelse etableres i Midt-Vestjylland, vil det således ikke nødvendigvis afhjælpe manglen på lærere og kompetencer i folkeskolen. Hvad er bevæggrundene for at starte en ny type læreruddannelse i Herning? Idemanden bag, valgmenighedspræst Morten Kvist mener, at der mangler dannelse i læreruddannelsen. Han bruger betegnelsen »elever« om de 50 lærerstuderende, der skulle optages. Eleverne på denne kristne læreruddannelse vil altså ifølge Morten Kvist få »dannelse«, men hvilke faglige og pædagogiske kompetencer, vil de kunne opnå? Er bevæggrundene således et ønske om at vende tilbage til tiden med landlige præsteseminarier, der fandtes bredt ud over hele landet, hvor de lokale præster var initiativtagere og sognets åndelige ledere.? Initiativet trækker i en helt forkert retning.

Vi kan ikke forhindre kræfter udefra i at arbejde for etablering af alternative uddannelsestilbud for vores unge. Men vi kan som kommune sørge for at minimere risikoen ved til stadighed at have fokus på de vilkår vi giver vores uddannelsesinstitutioner og det uddannelsesmiljø vi tilbyder vores unge.

Byrådskandidater

for Skiveegnens Radikale

Henrik W. Winther og

Ellen Bye Jensen,

Madsbadvej 40,

7884 Fur