Debat

Politik og virkelighed

Når man er utilfreds med valgresultatet, så er der nogle politikere, som begynder at kritisere de personer der har haft et godt valg.

Et sådan personlig angreb er uskøn og bidrager kun til politiker lede. Det er Dansk Folkeparti (DF) det går mest ud over. Det mest berømte citat er »Stueren, det bliver de aldrig« en bemærkning der ikke bare nedgør de vælgere der har stemt på Dansk Folkeparti, men også siger noget om den person der udtaler det. Selv lokalpolitikere forsøger, at nedgøre medlemmer af DF, fordi DF fordoblede deres medlemmer af byrådet. »Rønnebærrene er sure«

Det var en lille gruppe, med Pia Kjærsgaard i spidsen, der brød ud af Fremskridtspartiet og dannede DF. Det gjorde de fordi de tog afstand fra Fremskridtspartiets politik. De lagde dengang en politisk linje, som de kun med små justeringer, har fulgt lige siden.

Ser vi på flygtninge og indvandrerpolitikken, så oplever vi nu, at alle ansvarlige politikere nærmer sig DFs flygtninge-politik, fordi de nu kan se, hvorfor det er en nødvendig politik, mange borgere har længe kunnet se det.

Det vi oplever i øjeblikket, er unge velfungerende indvandrere, som selv vil bestemme hvor i EU de vil slå sig ned. Mange vælger Danmark fra, fordi de er i gang med en opstramning af indvandrepolitikken. Det som jeg tror betyder mest, når de fravælger Danmark, er vores udmeldte politik om, at de skal hjem igen, når der bliver fred. De kommer jo til EU for at etablere sig, og give deres børn en god fremtid.

Når de er etableret, får de efterfølgende familiesammenføring, så kommer dem der belaster vores velfærdssamfund. Det værste er, at politikerne er i gang med at give dem »Positiv særbehandling«. Politikerne skaffer dem bolig, uddannelse og job, for at få dem integreret, alt det som unge danskere skal kæmpe for. På sigt vil det skabe had, til de privilegerede indvandrer.

Hvis man fulgte Dansk Folkepartis forslag om at de blev anbragt i lejre og lod dem uddanne sig og derigennem gjorde sig fortjent til job og bolig på lige fod med unge danskere, så vil de det så lykkedes for, have kæmpet på lige fod med danskerne og ville derfor opnå respekt.

De, der mener Danmarks dør skal stå åben for flygtninge, skal vide, at der i øjeblikket tales om 8 millioner flygtninge tæt på EU. På verdensplan mere end 10 gange så mange. Den eneste realistiske mulighed er hjælp i nærområdet, for selvfølgelig skal vi hjælpe så mange som muligt.

Carl Eiler Carlsen,

Durupvej 33B,

Glyngøre,

7870 Roslev