Gå til hovedindhold
Debat

Prioritér vores sundhedsvæsen

13-06-2018 KL. 11:29
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Enhedslisten Midtjylland har netop afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde. De delegerede vedtog denne udtalelse om behovet for ordentlig finansiering af vores fælles sundhedsvæsen:

Regeringen og Danske Regioner har netop indgået aftale om regionernes økonomi for 2019. En aftale, som Enhedslisten har stemt imod i Danske Regioners bestyrelse. Aftalen giver en øgning på 1. mia. kr. til drift af sundhedsområdet, hvor de 200 millioner er øremærket til det psykiatriske område. Det kan syne af mange penge og er da også en bedre økonomi sammenholdt med tidligere år. Desværre dækker det ikke de faktiske behov på minimum 1,5 mia. kr. til bl.a. de flere ældre og dyr medicin.

Heller ikke de 200 mio. kr. til psykiatrien indfrier de faktiske behov, hvor Enhedslisten har peget på behov for 1 mia. kr. som minimum., såfremt der skal ske en reel sidestilling mellem psykiske og fysiske lidelser.

På sundhedsområdet er produktivitetskravet på 2 % afskaffet. Det har Enhedslisten forsøgt at få flertal for gennem adskillige år, og endelig er det lykkedes. Den hidtidige styringsmodel for tildeling af midler til hospitalerne, er heldigvis også skrottet.

Fremover handler det ikke om, at hospitalerne får flere penge jo flere gange en patient indkaldes til undersøgelse eller behandling. Fremover belønnes hospitalerne, hvis de kan tilrettelægge indsatsen, så patienterne får færrest mulige besøg på hospitalet eller helt undgår at komme på hospitalet. Men selvom regeringen har givet sig her, har den også taget med den anden hånd. Den nye styringsmodel rummer et årligt sparekrav på 500 millioner. Det er helt forkert at bede regionerne vende en skude, som kræver voldsom motorkraft og samtidig bede dem spare på brændstoffet. Indførelse af en ny styringsmodel kræver vilje og ressourcer, og ikke samtidige besparelser.

En anden tidsel i buketten er, at omprioriteringsbidraget på 1% inden for regional udvikling- og sundhedsadministration fastholdes.

Betydningen af økonomiaftalerne for Region Midtjyllands fremtidige økonomi er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Det afhænger af fordelingen af midlerne regionerne imellem og hvordan bloktilskuddene udmøntes. Enhedslisten vil arbejde for at forbedre de økonomiske rammer for regioner og kommuner og bakker op om initiativer til sikring af velfærden.

I forbindelse med budget 2019 er det Enhedslistens klare prioritet, at der skal fokus på manglende personale på flere hospitalsafdelinger. Vi vil arbejde for størst mulig tryghed for borgere og patienter samt for at reducere de arbejdsmiljømæssige belastninger – både for personalets skyld og for patienternes sikkerhed.

Udover udtalelsen blev der vedtaget en arbejdsplan med fokus på sundhedspolitik og landdistriktpolitik samt valgt en regionsbestyrelse for det kommende år.

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslistens folketingsgruppe lagde op til debat om bl. a. planen »100 dage med Enhedslisten« og debatlysten blandt de fremmødte var stor.

Mødet blev afholdt i Lunden i Silkeborg og der var 40 deltagere fra hele regionen.

Venlig hilsen

Malte Bang,

regionssekretær,

Enhedslisten

Region Midtjylland,

Funder Skovvej 21,

8600 Silkeborg

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland