Gå til hovedindhold
Lokalt

Rapport: Ikke plads til mange nye boliger ved Skive Havn

05-12-2018 KL. 06:08
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mulighederne for at få bygget flere boliger på eller ved Skive Havn er ikke mange.

Det viser en rapport om mulighederne for at udvikle havne-området i Skive, som Cowi har lavet for Skive Kommune.

Skive Byråd satte arbejdet i gang i juni, da flere har interesser i området, ønsker og planer - virksomheder, investorer, beboere og foreninger. Alle parter er blevet hørt under arbejdet med rapporten, ligesom blandt meget andet krav til håndtering af støj og støv fra virksomheder er blevet analyseret.

Udgangspunktet er, at virksomheder på Skive Havn ikke må få indskrænket deres muligheder af eventuelle nye boliger på eller ved havnen. Det kan nye boliger tæt på gøre ved, at kravene til virksomheders støj, støv og trafik skærpes.

Den korte udgave af Cowis svar er, »at der kun i begrænsede dele af området, hvor der er størst afstand til virksomhederne, vil kunne etableres boliger. Mellem Skive Ås údløb til Skive Fjord og fritidsfiskerhavnen og mellem Dyrskuepladsen og Fjordvej kan der være en mulighed for det.

I øvrige områder vil der kunne etableres virksomheder, som ikke er følsomme over for støj og støv, lige som eksisterende virksomheder på havnen kan udvide. Det ønsker flere af dem - her er udfordringen, at der er meget lidt plads på havnen til overs, de kan bygge på.

Planloven er blevet lempet, så man i for eksempel et havneområde godt kan bygge boliger tæt på erhverv. Her må beboerne så acceptere, at der kommer støj og støv fra virksomhederne.

Problemet er her, at virksomhederne på havnen ikke kan overholde de nye grænser, der følger med de lempede regler. Cowi konkluderer, at det ikke er muligt at udlægge områder tæt på erhvervshavnen til boliger, hvis ikke virksomhederne nedbringer deres støjniveau.

Cowi nævner muligheden for, at Skive Kommune kan indgå en frivillig aftale med virksomhederne på havnen om, at de støjer og støver mindre. Skive Kommune kan ikke tvinge virksomhederne til at skrue ned for støv og støj, fordi kommunen vil give investorer mulighed for at bygge boliger nær havnen.

Cowi nævner også den mulighed, at man kan afvikle virksomhederne på havnen. Cowi meddeler dog samtidig, at dén mulighed ikke er reel, men at den vil åbne Skive Havn for nye muligheder.

Rapporten fra Cowi er under politisk behandling. Skive Kommune Byudviklingsudvalg behandlede den forleden. Udvalget anbefalede, at man øger muligheden for boliger på/ved havnen, herunder husbåde. Derfor skal Skive Kommune have undersøgt muligheder for at dæmpe støj fra virksomheder på havnen.

Her skal man blandt andet se på, om fragtskibe, der anløber havnen, kan bruge el fra elnettet i stedet for at bruge el fra skibes dieseldrevne elgeneratorer, der støjer meget, mens de er i havn.

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Lokalt

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland