Lokalt

Regionsrådsformand: Fald i corona-indlæggelser genåbner akutklinikkerne

Et lille fald i smittetal og antal indlæggelser er baggrunden for, at der nu er politisk vilje til at genåbne de midlertidigt lukkede akutklinikker i Skive, Silkeborg, Grenaa og Ringkjøbing.

- Vi har set et svagt fald i antal indlæggelser. Det ser ud til, at presset er aftaget en lille smule fra hospitalerne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau til Skive Folkeblad.

Derfor giver det mening at genåbne:

- Vi lavede kun en midlertidig nedlukning, fordi vi mente, at det var absolut nødvendigt, fastslår Anders Kühnau.

Det betyder så samtidig, at Anders Kühnau ikke kan garantere, at der ikke kommer en ny midlertidig nedlukning af akutklinikkerne på et senere tidspunkt, hvis udviklingen i pandemien kræver det.

- Jeg vil ikke på forhånd afskrive mig muligheden, siger Anders Kühnau med henvisning til, at regionens sundhedsvæsen lige som det øvrige samfund hele tiden må organisere og tilpasse sig hurtigt i forhold til pandemiens udvikling.

- Det kan være, at det kommer på tale at inddrage personale fra akutklinikkerne igen, siger Anders Kühnau med henvisning til, at det jo i sidste ender handler om at redde liv.

Når det er sagt, så er Anders Kühnau regionens øvrige forretningsudvalg indstillet på at drøfte situationen grundigt med kommunerne, hvis presset atter stiger ude på hospitalerne, hvor patienter med covid-19 er indlagt. Regionen er med andre ord lydhør, hvis de berørte kommuner har forslag til, hvordan akutklinikkerne ved at holde åbent kan afhjælpe et øget pres ude på covid-19-afsnittene. Men regionsrådsformanden vil altså ikke på forhånd afskrive sig muligheden for en eventuel ny nedlukning af akutklinikkerne, hvis det vurderes at være bedst.

Mandag eftermiddag havde Anders Kühnau virtuelt møde med samtlige borgmestre i den midtjyske region.

Her drøftede man også muligheden for pop-up-vaccineklinikker.

Og i første omgang starter man med pop-up-klinikker i Skive, Ringkjøbing og Grenaa, når de genåbner 25. januar, sådan som Anders Kühanu varslede i weekenden.

- Den indstilling, jeg kom med, blev vedtaget i dag, siger Anders Kühnau mandag efter borgmestermødet.

Om vaccineklinikken i Skive helt præcist bliver på selve akutklinikken eller et andet sted inde i byens sundhedshus, er dog ikke endelig afgjort endnu.

Arkivfoto:Steen Don