Debat

Rigsret i Danmark

I lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986 hedder det om rigsretten: ”§1. Rigsretten påkender de af kongen eller folketinget mod ministrene anlagte sager. §2. Rigsretten består af de ordentlige medlemmer af Højesteret og et tilsvarende antal af Folketinget, efter forholdstal for 6 år, valgte medlemmer. Folketingets medlemmer kan ikke vælges til eller virke som medlemmer af rigsretten.” Hertil 78 andre paragraffer. I den sidste står at »Lov om rigsretten af 3. marts 1852 ophæves herved.«

Jeg er ikke jurist, og vil ikke kloge i lovbekendtgørelsens tekst, men den er ganske detaljeret og svær at overskue kan jeg forsikre.

Om man overhovedet kan rejse en sag imod Inger Støjberg om manglende individuel vurdering af tvangsadskillelsessager i ægteskaber med mindreårige, tør jeg ikke at sige.

Og ej heller efterfølgende imod Mette Frederiksen, for manglende lovgrundlag i sagen om overtrædelse af Grundlovens § 73, i den såkaldte minksag. § 73 har følgende ordlyd: »Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov, og mod fuldstændig erstatning.«

Her var tale om udryddelse af samtlige mink i Danmark uden lovgrundlag. Efter det oplyste over 15 mio. mink, til en samlet eksportværdi af over 15 mia. kr.!

Men det ligger vist ret fast, at den sidstnævnte sag synes noget mere alvorlig end den førstnævnte; alene af den grund at det er noget mere betænkeligt at krænke Grundloven, der er styrende for al dansk lovgivning, end at krænke en bisætning i en forordning med hjemmel i straffelovens bestemmelser om tvangsægteskaber med mindreårige.

Tænk jer nu om kære folketingsmedlemmer inden i alle sammen bliver til grin. Det er slemt nok allerede. Vi ser gerne et samarbejdende folketing, modsat USA.

Med venlig hilsen

Ivar Dreyer,

pensionist,

Harrebjergvej,

7870 Roslev