Debat

Rute 34 og A 26 – vi skal helt i mål!

Allerførst vil jeg takke de lokale folketingsmedlemmer på tværs af partierne og Komiteen for udvidelse/opgradering af rute 34 og A 26, som igennem flere år ihærdigt har arbejdet på at forslagene nu kommer på et udspil fra regeringen omkring en infrastrukturplan, der rækker frem til 2035.

Min opfordring til de samme partier, der har bakket op om de lokale forslag og til Komiteen, er at blive ved lidt endnu.

For der mangler en vigtig strækning fra Sallingsundbroen til Skive, som har en trafikmængde på mellem 9.000 og 13.000 biler i døgnet, hvoraf tung trafik alene udgør 13%. Her vil 2 + 1 vejstrækninger gøre en stor forskel i tid og i mere sikker trafik.

Når jeg selv kører på arbejde fra Glyngøre til Skive hver dag er min gennemsnitsfart aldrig over 65 km. i timen og vel at mærke på en motortrafikvej 2/3 del af strækningen. Fordi der kører meget tung trafik og en del landbrugsmaskiner og vejen er indrettet med mange kurver og derved dårlige overbliksmuligheder.

Men jeg vil især fremhæve strækningen fra Kåstrup-rundkørslen til Skive.

Det er af afgørende betydning at vejstrækningen mellem Kåstrup og Skive udvides med 2 + 1 vejstrækningen. GreenLab er og bliver fremtidens erhvervs- og forskningscenter. Både nu og ikke mindst i fremtiden vil andelen af trafik blive forøget og især tung trafik vil øges voldsomt til og fra GreenLab.

Så min opfordring til både folketingsvalgte fra egnen og Komiteen med erhvervslivet i spidsen er at blive ved med at kæmpe under de kommende trafikforhandlinger.

Vi er næsten i mål og den investering, som vi beder om, er et mindre beløb i den store milliardinvestering. Men den har en kolossal betydning for udvikling på vores egn og for vores erhvervsliv. Der er ikke råd til at vente de næste 10 år.