Ritzau Politik

Samtykkelov står til bred opbakning i Folketinget

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning står til at blive vedtaget med et bredt flertal i Folketinget, da Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative vil stemme for.

- Samtykkeloven skal indskærpe, at sex skal være frivilligt, og at der skal være samtykke fra begge parter.

Det siger retsordfører Jeppe Bruus (S) i Folketingssalen under lovforslaget om samtykkelovens første behandling.Han påpeger, at med den nuværende lovgivning så skal der "vold, tvang eller andre ting til, før der er tale om en voldtægt".Selv om voldtægtslovgivningen bliver ændret, ændrer bevisbyrden sig ikke.

Det vil sige, at det er op til anklagemyndigheden at bevise, at der ikke er givet samtykke forud for og under et samleje eller en anden seksuel aktivitet.Ifølge Jeppe Bruus sker der en ændring, da man med den nuværende lov skal sige fra, hvorimod med den nye lov skal man give samtykke.

- I en eventuel retssag vil det påhvile den initiativtagende part at forklare, hvad vedkommende så som et samtykke, siger han fredag i salen.Den Danske Dommerforening er - på opfordring af Justitsministeriet - kommet med en bemærkning til den nye lov. Af den fremgår det, at det stadig kan være svært at løfte bevisbyrden på trods af nye lovgivning. - Det er naturligvis fortsat anklagemyndigheden, der skal bevise gerningsmandens forsæt.- Dommerforeningen finder derfor anledning til at understrege, at uanset om man indfører et frivilligheds- eller samtykke kriterium, vil det i praksis fortsat kunne give anledning til betydelige bevismæssige vanskeligheder at bevise gerningsmandens forsæt, fremgår det af bemærkningen. /ritzau/