Gå til hovedindhold
Debat

Skive Fjernvarme - demokrati eller ej?

25-03-2019 KL. 11:46
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Som deltager på den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling i Skive Fjernvarme tillod jeg mig under evt. at rejse spørgsmålet: Har vi reelt demokrati i Skive Fjernvarme (herefter SFV).

Min begrundelse for dette skyldes det faktum, at vi som »almindelige« forbrugere har 1 stemme pr. måler/forbrugernummer, mens boligforeninger og udlejere har 1 stemme for hver 10. lejer (desuden har kommunens repræsentant vist også et større antal stemmer). P.t. vil jeg anslå, at bestyrelsen kan rejse mellem 450-500 stemmer indenfor egne rækker.

Dette blev tydeliggjort under direktørens redegørelse for den oprindelige vedtagelse af værket i 2014. Her var der, så vidt jeg erindrer fra planchen, ca. 20-25 fremmødte, men der var afgivet 557 stemmer for projektets gennemførelse - tankevækkende! Denne gang blev »planen« kun forpurret takket været en årvågen forbruger og det faktum, at AAB valgte at stemme imod (godt gået).

Så er spørgsmålet: Mener bestyrelsen virkelig alvorligt, at dette kan tages til udtryk for, at forbrugerne har ønsket dette værk og stemt det igennem, når det i virkeligheden kun er syv bestyrelsesmedlemmer og et par enkelte forbrugere, der har vedtaget det. Det må man kalde »et tyndt grundlag«.

Jeg ved godt, at man vil påberåbe sig, at vi alle havde muligheden for at møde op. Ja tak, men viser stemmetallet ikke tydeligt, at vi skulle have mødt rimeligt talstærkt op for at påvirke resultatet. Måske var det en ide at bede om et fornyet mandat, da det gamle nu er fem år gammelt og vedtaget på et grundlag om, at det skulle stå færdigt i 2016, samtidig med, at vilkårene, ifølge redegørelserne på geneforsamlingen, tilsyneladende har vist sig temmelig problematiske. Der er løbet meget vand i åen siden, og fakta kan have ændret sig væsentligt.

Men nok om det. Det er egentlig ikke mit første ærinde. Jeg vil endnu en gang forsøge at »råbe« bestyrelsen i SFV op og bede dem kigge indad. Er vi forbrugere underlagt reelt demokrati eller ej. Udefra set ligner det mere enevælde (faldt i øvrigt i 1848, da bønderne gjorde oprør).

Direktøren fremførte på mødet, at denne uro/avispolemik ikke er befordrende for at få nye kunder i butikken, Det kan jeg kun give ham ret i. Derfor ville det fremme processen og skabe »ro på lægterne«, hvis formanden blev mere klar i mælet, end han var under mødet omkring en vedtægtsændring. Selv ikke ca. 200 håndsoprækninger, der indikerede, at forsamlingen var enig med mig, så ud til at gøre indtryk på ham. Grib nu chancen og tag initiativet, så undgår I mere debat, og I risikerer ikke at »bønderne« gør oprør igen.

Jeg vil derfor foreslå bestyrelsen, at man bruger tiden indtil næste generalforsamling til at kigge på vedtægterne og selv komme med et ændringsforslag, der sikrer alle forbrugere lige indflydelse i SFV’s øverste myndighed, nemlig generalforsamlingen.

Dette kan gøres på flere måder, men alle lige enkle:

1. Boligforeninger og udlejere fratages deres særstatus og tildeles 1 stemme pr. måler (som det er nu, sidder der en repræsentant, der kan bruge stemmerne efter egen overbevisning. Har man spurgt sine lejere, inden man stemmer for dem? (næppe)

2. De lejere, der har egen måler, får deres demokratiske ret til stemme på egne vegne tilbage. Man skal vel være myndig for at indgå lejeaftale og dermed kompetent til at stemme på egne vegne.

3. Vi almindelige forbrugere får lov til at komme med alle de fuldmagter, vi kan skaffe i stedet for begrænsningen på to.

Hvis bestyrelsen ikke ønsker at fremsætte et forslag, der stiller os forbrugere lige, vil jeg personligt gøre dette til næste generalforsamling og samtidig bede alle mine medforbrugere ved SFV om at bakke op om dette, ved at møde ligeså talstærkt op igen og medbringe så mange fuldmagter som muligt. Vi er den overordnede myndighed, men vi er reelt sat uden for indflydelse. (Man er velkommen til at kontakte mig, hvis man ønsker at være medforslagsstiller).

Ovenstående er meget vigtigt, da nuværende bestyrelse åbenbart er parate til at gamble med vores privatøkonomi, mens de selv vil sikres privatøkonomisk. Formandens ord under indledningen til generalforsamlingen: »Vi vil ikke, for at sidde i en bestyrelse, risikere VILLA, VOLVO og VOVSE!«

Sluttelig vil jeg tillade mig at komme med et lidt omskrevet citat fra Niels Hausgaard, som et retorisk spørgsmål til bestyrelsen: Er de største (de fleste) altid de bedste, eller er de bare de fleste.

En ellers meget tilfreds mangeårig fjernvarmeaftager

Frantz Laustsen,

Ahornvænget 53,

7800 Skive

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland