Lokalt

Skive klart i front: Overhaler også ø-kommuner

Skive fortsætter den forrygende fremgang i coronatallene, som der har været hele ugen. Skive har stadig det laveste smittetryk i Jylland, og på nationalt plan rykker Skive Kommune helt op som nummer fire på listen over de steder i Danmark, hvor smittetrykket er lavest.

Dermed overhaler Skive også Bornholm og Langeland Kommunen, som ellers længe har ligget foran Skive. Lige nu er kun de tre små ø-kommuner Fanø, Ærø og Læsø bedre til at holde smitten nede end Skive.

Incidensen (antal smittede pr. 100.000 tusind indbyggere den seneste uge) var torsdag 13,1. Fredag er den faldet til 8,7. Det gør den, fordi der endnu en gang ikke er fundet en eneste smittet med coronavirus i Skive det sidste døgn. Og hele den seneste uge er kun fire personer blevet testet positive.

På Mors går det også rigtig godt. De har været i en god stime hele ugen, og den stime fortsætter fredag. Torsdagens incidenstal 34,6 er faldet til 24,7, så Morsø Kommune nærmer sig den nationale bekymringsgrænse på 20. I faktiske tal er fem personer testet positive den seneste uge.

Viborg Kommune kravler også stadig langsom i den rigtige retning.

Incidenstallet var torsdag 45,5, og fredag var det faldet til 43,4. Det betyder, at 42 personer er blevet smittet med coronavirus de sidste syv dage.

I den modsatte og forkerte retning rykker Holstebro. Incidenstallet har været stødt stigende hele ugen, og det fortsætter det med. Torsdagens tal var 37,6, og det er fredag steget til 42,7. I faktiske tal er 25 borgere i kommunen blevet testet positive den sidste uge.

Smittetallene stiger stadig i Skive Kommune. Til gengæld falder de i Holstebro. Foto: Martin Ballund