Gå til hovedindhold
Debat

Skive Kommune og nedlæggelse af Glyngøre Camping

13-07-2019 KL. 11:41
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Om Skive Kommunes nedlæggelse af Glyngøre Camping.

Det er ikke »bare« 10 hytter, der skal flyttes.

Men jeg vil da være rigtig glad, hvis det »bare« er 10 hytter, jeg skal flytte og så er alt lovligt. Men jeg tror ikke på det, før der ligger en godkendt lokalplan, hvor det klart fremgår, at det er lovligt, har i øvrigt anmodet om en ny opdateret lokalplan efter de nye campingregler

Hvem i Skive Kommune skal/kan jeg stole på, og hvor meget må Skive Kommune og Skive Kommunes ansatte tale usandt - for slet ikke at tale om formanden for TMU ...

På et møde (indkaldt af Skive Kommune) med henblik på at lave en ny lokalplan for at lovliggøre og fremtidssikre Glyngøre Camping gav en medarbejder ved Skive Kommune mig i 2017 et mundtligt tilsagn, dette kunne jeg »kun« bevise med efterfølgende mails - som Skive Kommune »selvfølgelig« ikke anerkender.

Skive Kommunes teknisk direktør, Skive Kommunes planchef og Skive Kommunes formand for TMU nægtede, at den godkendte lokalplan ikke var gældende.

Skive Kommune vil IKKE sende en dispensationsansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen på mit ønske. Hvorfor Skive Kommune ikke ville sende min ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen - det er der kun Skive Kommune, der kan svare på - men hvorfor sendte Skive Kommune ikke ansøgningen videre?

Formand Jens Peder Hedevang tilkender mig på de sociale medier 8. juli 2019 - et byggefelt vest for gravhøjen.

Dette har han vel ikke lovhjemmel til at give mig - det var jo nøjagtig det samme medarbejderen i forvaltningen gjorde i 2017, da han »lovede« mig, at det hele skulle være et byggefelt …

Det tog jeg for gode varer og byggede hytterne - som har vist sig være ulovligt og skal flyttes.

Hvad nu hvis jeg havde penge til at flytte hytterne »til dette godkendte byggefelt«, som jeg gjorde, da medarbejderen »gav mig et byggefelt« og byggefeltet ikke bliver godkendt?

»Byggefeltet« er stadig inden for 100 meter-zonen, så hvorfor kan hytterne ikke »bare« blive, hvor de er?

Skive Kommune skal vel også her søge Slots- og Kulturstyrelsen?

Nu vil Skive Kommune tilsyneladende gerne sende en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen …

Er det, fordi jeg denne gang kan bevise, at Skive Kommune udsteder tilladelser uden rygdækning for herved at redde Jens Peder Hedevang?

Senest udsender Skive Kommune en pressemeddelelse, at det »kun« er de 10 hytter nord for gravhøjen, jeg skal flytte, til et igen ikke godkendt område, så er alt lovligt ...

Det vel sådan, man må forstå det?

Samtidig får jeg et personligt brev fra Skive Kommune, hvor Skive Kommune igen skriver noget helt andet …

»I sagen vedrørende Glyngøre Camping er det imidlertid sådan, at der foreligger en konkret afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (afgørelse af 29. januar 2019).

I afgørelsen fastslår nævnet, at de ti hytter nord for fortidsminde nr. 1606:1, hytten til billetsalg, facadekulisserne, serviceteltet, køkkencontaineren, udvidelsen af køkkenbygningen, kølecontaineren, faste sider, tag og gulv i det eksisterende festivaltelt samt den tidsbegrænsede campering ikke kan anses for at være et sådant særligt tilfælde, at der kan meddeles dispensation.

Det følger af forvaltningsretlige regler, at når Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at der ikke kan meddeles dispensation til de nævnte forhold, så har Skive Kommune heller ikke længere mulighed for at dispensere til de pågældende forhold.«

Dette beviser igen, at Skive Kommune bestemt har gjort alt for at spænde ben for mig - for jeg anmodede jo netop om vi ikke kunne afholde et møde, inden klagefristen var udløbet, men det ønskede Skive Kommune ikke.

Og nu henviser Skive Kommune til, at Skive Kommune ikke kan give mig en dispensation, for der er afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, det var jo netop herfor, jeg gerne ville have haft mødet inden klagefristen.

Jeg synes klart, at ovenstående afføder en række spørgsmål til Skive Kommune, og jeg synes også, at det klart viser, at sagen mellem mig og Skive Kommune er et klart bevis på, hvad og hvordan Skive Kommune helt bevist har gjort alt, hvad Skive Kommune har kunnet gøre for at nedlægge Glyngøre Camping.

Hele sagen kunne fuldstændig have været undgået, hvis Skive Kommune i sin tid »bare« indsendte dispensationsansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen, fordi Slots- og Kulturstyrelsen har tilsyneladende ikke noget imod at give os en dispensation - se her kopi af mail:

»Man kan ikke fjerne en 100 m zone (fortidsbeskyttelseslinjen), men kommunen kan dispensere for, at der kan foregå noget indenfor linjen. Hvis I derefter får en dispensation fra kommunen, vil det også lette jeres ansøgning fremefter. Vi har som sagt ikke umiddelbart noget at indvende.

Venlig hilsen«

Så kære Skive Kommune, hvor er jeres velvilje?

Og hvornår begynder Skive Kommune at tale sandt?

Med venlig hilsen

Johnny Andersen,

Sundhøj 20 A,

7870 Roslev

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland