Debat

Skives svage erhvervspolitik skal vendes

Kilden til vækst og deraf også øget tilflytning, er flere arbejdspladser i Skive Kommune. En af hovedforudsætningerne for velfærd, er også et stærkt erhvervsliv. Skive Kommunes fortsatte tab af arbejdspladser og indbyggere SKAL vendes. Konservative i Skive har derfor en ide-rig og åben tilgang til politikken på netop det område. Vi ved at der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter og at det kræver hårdt arbejde

Vi arbejder bl.a. med, at virksomhederne og politikerne skal sidde ved samme bord, og kommunale afgifter og gebyrer for virksomhederne skal reduceres. Et stærkt tvær-kommunalt samarbejde på opgradering af vejnettet og specielt A26 og 34, så der opnås en meget bedre logistik sammenhæng for vores virksomheder og ikke mindst et fokus på et øget antal praktik- og lærepladser og opdyrkelsen af kvalificeret arbejdskraft, med støtte af uddannelsepladser og skoler. Vi skal desuden have en dedikeret og stærk forbindelse til både Christiansborg og nabo kommunerne.

Vi skal tro på os selv og HELE kommunen, tænke stort og anderledes, og frem for alt skal der handles! Vi konservative er klar til at samarbejde og gå i dialog med alle seriøse partier, der arbejder for at opnå et bedre og stærkere erhvervsliv i kommunen til gavn for os alle.

Med venlig hilsen

Skive Konservative

Peter Søndergaard,

Skive

Carl Eiler Carlsen,

Glyngøre

Vibeke Munksgaard,

Fur

Jacob Gammelgaard,

Skive

Peter Neumann,

Brorsonsvej 5,

7800 Skive