Gå til hovedindhold
Lokalt

Sø på vej i ådalen: Bro skal beskyttes mod is

23-10-2019 KL. 13:08
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Broen, der bærer ringvejen over ådalen i Skive, bør beskyttes, inden Skive Kommune anlægger en sø under broen.

Sådan lyder en anbefaling i en analyse, som Skive Kommune har fået lavet.

Kommunen har i adskillige år arbejdet for at få etableret en stor sø i en tørlagt del af ådalen. Miljø- og Fødevareministeriet lovede i december 2017 at støtte projektet med 69 millioner kroner. En forudsætning for at få de penge er, at projektet kommer til at reducere mængden af kvælstof, som bliver skyllet ud i vandløb og fjord. Et vådområde fremmer biologiske processer, som reducerer udskylning af kvælstof, som går ud over livet i Limfjorden.

Der er tale om et 400 hektar stort landbrugsområde mellem Koholm Å og Karup Å. Tilbagelægning af området til et vådområde vil også fremme plante- og dyrelivet. Et mål er at gøre området til et rekreativt område, folk kan færdes i. Få byer i Danmark har sådan et naturområde helt tæt på byen.

Skive Kommune er langt med projektet.

I forhold til broen, der bærer ringvejen over ådalen, er udfordringen, at is kan påvirke bropillerne. Derfor anbefaler eksperter, at der anlægges en jordvold omkring bropillerne, så man undgår, at is på den kommende sø kommer til at belaste bropillerne. Det anbefales, at der etableres en kanal gennem jordvolden under broen, så søens vand kan passere der.

På grund af fejl i Miljøstyrelsens første beregning af reduktionen af udledningen af kvælstof som følge af omlægning af landbrugsjord til sø blev Skive Kommune nødt til at få lavet en ny beregning. Den gav Landbrugsstyrelsen i sommer Skive Kommune penge til, og kommunen har sat et rådgivende ingeniørfirma til at beregne.

- . Vi ved allerede nu, at der ikke bliver behov for at flytte nær så meget fosforholdigt jord væk fra området som først antaget, så det nye projekt bliver ændret lidt i forhold til det gamle forslag, og projektet bliver også billigere at udføre, oplyser Flemming Kofoed, biolog hos Skive Kommune.

Kommunen forventer at kunne iværksætte projekteringen først i 2020. Herefter skal det godkendes af myndigheder, Landbrugsstyrelsen have lavet aftaler med ejere af den jord, som skal lægges om til sø, og arbejdet skal udbydes.

Der kommer nemt til at gå et par år, inden etableringen af søen kan sættes i gang.

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Lokalt

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland