Ritzau Kriminalitet

Spiontjeneste overvåger ulovligt danske borgere

Det kniber fortsat for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med at overholde reglerne for søgning efter personlige oplysninger.

Det fremgår af en årsredegørelse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) mandag har offentliggjort.

En stikprøvekontrol af FE's indhentning af oplysninger i 2019 viser, at tjenesten "i 14 procent af de udtrukne tilfælde uberettiget har foretaget søgning i rådata".Tilsynet noterer sig, at tallet ikke er faldet i forhold til kontrollen sidste år. Da var tallet 13 procent.

- Det er tilsynets vurdering, at FE fortsat har en udfordring i forhold til overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer, når tjenesten foretager søgning i rådata, hedder det i årsredegørelsen.

Begrebet "hjemmehørende personer" omfatter danske og nordiske statsborgere og andre udlændinge, der har ret til ophold i Danmark, og som er tilmeldt folkeregistret.Desuden viser årsredegørelsen, at FE i 14 tilfælde uberettiget har indhentet oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer.FE kan indhente oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer, hvis Politiets Efterretningstjeneste, PET, beder om det, og i øvrigt har en retskendelse.

I 11 tilfælde har FE uberettiget indhentet oplysninger om borgere efter anmodning fra PET, viser redegørelsen.Desuden har FE i forbindelse med samarbejdet med PET i 75 tilfælde uberettiget foretaget søgninger i rådata.Ellers har tilsynets arbejde i år først og fremmest været fokuseret på de oplysninger, som man i november sidste år fik fra en eller flere whistleblowere.

Oplysningerne var så alvorlige, at tilsynet allerede i august sendte en redegørelse til forsvarsministeren.

Her fremgik det blandt andet, at FE siden tilsynets oprettelse i 2014 har tilbageholdt afgørende oplysninger, givet tilsynet urigtige oplysninger og spioneret mod et af tilsynets medlemmer.Redegørelsen førte til, af FEs chef Lars Findsen, to andre ledere i FE og Forsvarsministeriets tidligere departementschef blev hjemsendt. Siden er yderligere en leder i FE hjemsendt.

Oplysningerne har fået regeringen til at bebude en undersøgelseskommission./ritzau/