Avisen Mener

Støjberg-sag med nyt fokus

I denne uge kom meldingen fra den såkaldte Instrukskommission om, at en stribe embedsmænd i Udlændinge-og Integrationsminsiteriet på forskellig vis har svigtet i sagen om Inger Støjbergs ulovlige håndtering af adskillelsen af asylpar.

Det handler om, at kommissionen mener, at embedsmændene ikke klart nok sagde stop for en ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var under 18 år - eller ikke sikrede, at Folketinget fik rigtig information i det videre forløb. Den melding vil også få betydning, når der kommer rigsretsag mod Inger Støjberg.

Det hele begyndte for over fem år siden, hvor det kom frem, at der var eksempler på mindreårige asylsøgere - piger - der var gift og boede sammen med en voksen på asylcentre. Meget bredt politisk var der krav om, at den daværende udlændinge-og integrationsminister - Inger Støjberg - måtte gribe ind og stoppe såkaldte »barnebrude«.

Så kom der en pressemeddelelse fra ministeren - som fik status som en instruks - med budskab om, at alle asylpar, hvor den ene var under 18 år, skulle adskilles. Støjberg har lagt vægt på, at der var tale om et politisk signal i pressemeddelelsen, og at hun derudover internt i ministeriet havde godkendt et notat om, at der kunne være par, der ikke skulle adskilles.

Praksis blev ændret, da Folketingets ombudsmand skred ind. Instrukskommissionen har konstateret, at sagerne om adskillelse skulle have været behandlet individuelt. Selvfølgelig. Var kvinden f.eks 17 år og manden 18 år, havde det jo ikke noget med »barnebrud« at gøre. Og nu lyder der så fra kommissionen kritik af embedsmænd, som burde have forhindret, at det endte med en pressemeddelelse/instruks om adskillelse af alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år.

Ved den seneste rigsretsag, Tamil-sagen, var der også kritik af embedsmænd, som ikke sagde fra, selvom de måtte have vidst, at der var en ulovlig praksis. Reglerne er faktisk sådan, at embedsmænd ikke bare mundtligt skal sige fra, hvis de mener, en minister er ved at begå noget ulovligt. De skal skriftligt sige fra, og hvis ministeren ikke justerer kursen, skal embedsmænd gå til deres overordnede eller til Statsministeriet. Og embedsmænd skal også sørge for, at Folketinget ikke får misvisende oplysninger.

Nu er en stribe embedsmænd så kommet i fokus for svigt ifølge Instruks-kommissionen, og det vil få indflydelse på forløbet i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Senest har den daværende departementchef i Udlændinge-og Integrationsministeriet, Uffe Toudal Pedersen, i går til Politiken sagt, at han og andre embedsmænd sagde til Støjberg, at der skulle være undtagelser for adskillelse af asylpar. Med det særlige notat - som dukkede op under afhøringerne - fastholder den daværende departementchef også, at det var opfattelsen dengang, at det var lovligt, hvad man gjorde. Og derfor gik han f.eks ikke til Statsministeriet. Han vil ikke afvise, at han klarere skulle have stået fast på, at ordningen med adskillelse af asylpar skulle administreres med undtagelser.

Man behøver ikke være en skarp juridisk hjerne for at kunne se, at Støjberg og hendes forsvarere i rigsretten vil slå stærkt på, at ingen af de nævnte embedsmænd angiveligt utvetydigt og skriftligt advarede hende om lovbrud.

- Embedsmændene mente, at ordningen var lovlig. Dér siger kommissionen, at de tog fejl. Det får de så meget alvorlig kritik for. Vi mener så ikke, at man kan kritisere Inger Støjberg for, at hun ikke er klogere end Slotsholmens kronjurister. For hvis de tog fejl, har deres rådgivning til hende været forkert. Og så kan man ikke kritisere hende for at følge deres råd, sagde advokat Jonas Christoffersen, der skal forsvare Støjberg i rigsretten, forleden til Ritzaus nyhedsbureau.

Samme kommission har tidligere ment, at Støjberg var vidende om, at adskillelse af alle asylpar ville være i strid med loven, men selvfølgelig vil Instruks-kommissionens vurdering af embedsmændenes rolle blive centralt i rigsretten.

O.D.