112

Stort opbud af brandfolk: Brand i virksomhed i fare for at brede sig

Et stort opbud af brandfolk kæmper søndag aften med en voldsom brand i en virksomhed på Nautrup Møllevej i Toustrup, der ligger sydvest for Durup.

- Der er ild i tag-konstruktionen over nogle kontorer, og ilden er ved at brede sig ind over nogle produktionslokaler. Der er også en halmlade i samme bygning, oplyser indsatsleder Jesper Ørum.

Indsatsen handlede om at forhindre ilden i sprede sig yderligere i bygningerne, der huser Veng System A/S, som fremstiller ventilationsanlæg til svinestalde.

Brandmændene fra stationen i Durup var de første på stedet med en sprøjte og en tankvogn, men der blev hurtigt tilkaldt forstærkning fra Skive, oplyser indsatslederen.-

- Vindretningen var sådan, at ilden ville trække ind mod produktionslokalerne og halmladen, så vi havde nok at gøre med, fortæller Jesper Ørum.

Klokken 21.30 oplyser han, at ilden er under kontrol og stort set slukket.

Hvad årsagen til branden er, vides endnu ikke.

Arkivfoto: Jakob Stigsen Andersen