Debat

Støtteerklæring for cykelsti

Støtteerklæring for cykelsti langs A26 i Skive Kommune:

Vi vil hermed som formænd / bestyrelser i Vile, Glyngøre, Nautrup, Durup og Roslev Beboerforeninger samt medlem af Skive Kommunes Landsbyudvalg, gerne på det kraftigste støtte etablering af en cykelsti langs A26.

A 26 er statsvej og motortrafikvej som går fra Skive til Mors, her er der tilladt at køre 90 km timen – og det er vigtigt og nødvendigt af hensyn til afvikling af trafikken –. Her er det tillige tilladt at cykle fra ud- og indkørsel Harre ved Sallingsundvej til/fra ud- og indkørsel til Nautrup. En vild farlig strækning som cyklist. Hvilket mange politikere, ministre og trafikudvalgsmedlemmer ved besøg og cykelture faktisk også har konstateret!

Ønsket er også en gammel kending da stien blev lovet i forbindelse med etableringen af broen fra Mors til Salling over Sallingsund i 1978 og med den, den ændrede linjeføring af A26 og dermed også den øgede trafik som faktisk stadig er gældende.

Støtteerklæring fordi cykelstien giver:

• Direkte cykelsti for skolebørn fra Vile, Glyngøre, Nautrup og Harre til overbygningsklasserne på Roslev Skole

• Direkte strækning for beboere i området til arbejde i bl.a. Glyngøre og Roslev

• Cykelsti for turister fra f. eks Thy over Mors til Salling (bl.a. Roslev vandrehjem)

• Direkte forbindelse fra den nyanlagte cykelsti fra Nykøbing M., Jesperhus til Roslev / Skive

• Cykelforbindelsesvej mellem landsbyer, naturstier og andre cykel- og motionsruter

• En nødvendig adskillelse mellem vej og cykelsti på en særdeles trafikfarlig strækning med mange hurtigkørende og tunge køretøjer

Vi håber på med dette opråb og støtte at få prioriteret cykelstien på strækningen, da det er af absolut stor sikkerhedsmæssig værdi at cyklisterne langs A26 bliver beskyttet med en cykelsti. Især med den tiltagende trafik og her især de tunge lastbiler. Det er både vigtigt og nødvendigt inden der sker alvorlige uheld. Og fordi vi er sikre på cykelstien, vil blive til stor glæde og gavn både for beboere, turister og os alle i udkanten af Danmark.

Med venlig hilsen

Karsten Riis,

Vile beboerforening

Kirsten Jørgensen,

Glyngøre beboer-

og erhvervsforening

Chibli Haddad,

Nautrup Beboerforening

Hans Ladefoged,

Durup Erhvervs-

og beboerforening

Jørgen Christensen,

Roslev Erhvervs-

og beboerforening

Else Marie Larsen,

medlem af Skive

Kommunes

Landsbyudvalg