Debat

Stræben efter penge?

Hvorfor tænker politikerne kun på økonomi og penge? Tænk på børnenes bedste. På Brårup Skole går der ca. 24-27 i hver klasse, hvordan skal der kunne være undervisning nok til en person?

Ved at have en klasse på 17 elever lærer vi hinanden bedre at kende, vi har et venskabeligt forhold, også til læreren. Ved at føle sig tryg i klassen og kende alle ud og ind bliver det nemmere at lære noget.

Børn, der føler sig utrygge i andres nærvær, har sværere ved at åbne sig og lære noget nyt. Ved at flytte til Brårup skal vi både forholde os til nye lærere og til nye elever, det er en ordentlig mundfuld, når vi også skal til eksamen.

Jeg er glad for at gå på Dalgasskolen, alle snakker med hinanden, og lærerne er der altid for en. Hvorfor tænker I politikere ikke på, hvad der er bedst for os, men i stedet på penge? Er det fordi den tidligere borgmester har børn på Brårup, at det er blevet sådan?

Mange børn fra de mindre klassers forældre har allerede overvejet at skrive deres børn op til en anden skole. Vi, som går i de større klasser, overvejer at tage på efterskole eller flytte skole. Og hvor er vi så henne? Hvis så mange elever flytter skole, eller tager på efterskole, så ender vi samme sted som før: For lidt elever.

Og hvad er meningen med, at 10. klasserne skal over på Dalgasskolen og gå i skole med de små og specialklasserne? De hører til ovre ved ungdomsområdet, ovre ved gymnasiet og handelsskolen.

Mange skoler i Skive er fordomsfulde og racistiske, de mener, at på Dalgasskolen går der kun tosprogede, men vi kommer godt ud af det med hinanden, og lærer mere om andre kulturer og skikke, end vi ville have gjort på en anden Skive-skole. Stor respekt for det!

Dalgasskolen er verdens bedste skole!

CatrineKorsgaard-AndersenAhornvænget 11Dalgasskolen 7.a.7800 Skive