Debat

Svar til Erik Mortensen

Mit ærinde med mit læserbrev »Diabetikere i knibe« var bl.a. at vise, at postnumre er afgørende for, hvem og hvor mange der bevilges en flash glukosemåler som et hjælpemiddel. Dette ses klart i Diabetesforeningens nylige undersøgelse. Min opfordring var, at politikere og embedsmænd bør sætte sig sammen og se, om de kan gøre det bedre - inden for lovens rammer - for type 1 diabetikere i Skive Kommune.

Jeg har sammen med en ansøger til flash glukosemåler været til samtale med embedsmænd og formanden for Ældrerådet Preben Andersen og forelagt vores sag om for stram bevilling af flash glukosemålere før sommeren 2020. Derudover har jeg været til samtale før jul med Ældreudvalget. Her deltog også formanden for Diabetesforeningen Jørgen Andersen. Efter mødet med medlemmer af Ældrerådet, som er bevilgende myndigheder, kunne jeg se, at der var forståelse, men at man ikke ville se på sagen igen. Så jeg har haft kontakt til både politikere og embedsmænd. Jeg ved dog, at både Anders Bøge og Elsemarie Trøst, byrådsmedlemmer for SF, begge er enige i, at der bør ses på bevillinger til flash glukosemålere, som er en hurtig og smertefri blodsukkermåling, men det kræver jo et flertal at få det gennemført i byrådet.