Kultur

Tidsplan for million-renovering af Jenle er usikker

Helt som forventet sendte Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg tirsdag sin enstemmige anbefaling om, at kommunen tager imod de fem millioner kroner, der er sat af på finansloven 2021 til en totalrenovering af Jeppe Aakjærs kunsterhjem Jenle i Salling, videre i det kommunalpolitiske system.

Med pengene følger også forpligtelsen til at overtage ejerskabet af bygningerne med hvad dertil hører af driftsmæssige forpligtelser. Senere på måneden ventes først økonomiudvalget og dernæst byrådet også at stemme forslaget igennem.

Kultur- og fritidsudvalget beder nu forvaltningen om at undersøge, hvad driften af Jenle vil koste, og om at der bliver lavet et driftsønske til de kommende budgetforhandlinger.

- Det er det eneste skår i glæden, at kommunen nu selv får en driftsudgift, vi ikke plejer at have. Det kan komme på tale at søge om at komme på Finansloven i nogle år og få driftsudgiften dækket på den måde, på samme måde som Karen Blixen Museum Rungstedlund har fået det, bemærker Bent Dyrberg (R), som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Skive Kommune.

Når den endelige overtagelse er på plads, begynder arbejdet med at få en masse praktiske ting til at falde på plads. Det er lige fra, at grunden skal udmatrikuleres, til at der skal etableres en ny organisation til at varetage driften af Jenle, til at der skal laves udbudsmateriale i forhold til det arbejde, der skal udføres, til at bygningerne skal tømmes for indbo, og til at der skal søges om fondsmidler, så de gamle møbler kan blive restaureret, og alle bøger, breve med videre kan blive registreret.

Læg dertil en teknisk forvaltning, som i forvejen er presset arbejdsmæssigt, de yderligere vanskeligheder, som coronasituationen medfører, og en håndværkerbranche, der har så meget at lave, at der ofte er betydelige ventetider. Så er man ved at have en idé om, at tidsperspektivet for renoveringsprojektet på Jenle tager sig noget usikkert ud.

- Det, jeg håber på, er, at man når sæsonen for i år lukkes ned omkring efterårsferien kan gå i gang med renoveringen, og at man er færdig med renoveringen og klar til at flytte ind, når den nye sæson begynder til påske næste år. Men det er nok et drømmescenarie. Virkelig meget skal gå op i en højere enhed, for at det kan lade sig gøre, fastslår Bent Dyrberg.

Trods corona lykkedes det at afvikle en del aktiviteter på Jenle i 2020. Blandt andet var der rundvisninger i de måender, hvor smitten var lavest.  Arkivfoto