Debat

Til Mortensen og Jensen

Til Erik Mortensen og Morten Jensne: Vi er alle frie til at sige og mene som vi ønsker, men lad os slå fast at jeres synspunkter er subjektive og har ingen bund i fakta.

Mennesker som Ellen Bye Jensen forsvarer og fremfører Radikale samfunds synspunkter om individer, grupper, børn, unge, ældre, indfødte som fremmede i vores rummelige danske samfund.

For Radikale Venstre er ord og værdier som troværdighed og ansvarlighed vigtige, og derfor fremfører vi en politik der er grundet i sundhedsfaglig viden, ordentlighed, fornuft og dialog som giver varme og støtte til udsatte mennesker til gavn for dem og hele samfundet.

Lad det være sagt med det samme.

Jeg nyder at samarbejde med Ellen Bye Jensen i Skiveegnens Radikale om Radikal politik. Ellen Bye Jensen tænker, før hun taler.

Jeg glæder mig til i godt fællesskab at gøre et stykke arbejde for at få valgt Ellen Bye Jensen og gerne flere Radikale til Kommunalvalget 2021!

Specielt mennesker/politikere med en anderledes menneskesyn end Jeres.

Med venlig hilsen

Johannes Kudahl,

bestyrelses medlem,

Skiveegnens Radikale,

Hemmersvej 40,

7800 Skive