Lokalt

Tilflytterne elsker øen: Hussalget sætter rekord på Fur

ts@skivefolkeblad.dk

Formand for Udviklingsråd, John Brinch Bertelsen, har svært ved at holde armene nede.

Han har gransket antallet af ejendomshandler på Fur i år, og kunne i sidste uge notere sig, at nu er rekorden fra 1992 slået.

- Der er i år tinglyst 48 handler, hvilket er lig rekorden fra 1992. Når man dertil tilføjer to solgte erhvervsejendomme, der endnu ikke er tinglyst, så er rekorden i hus, lyder det fra formanden.

Fur Udviklingsråd har i flere år arbejdet intenst med at øge tilflytningen og erhvervsudviklingen på øen, og han holder derfor skarpt øje med, hvad der rører sig på boligmarkedet, og han har også holdt øje med, hvad der har været af tinglyste handler siden 1992.

- Tager man salget år for år, tegner der sig nogle klare udviklingstræk. Når der er krise, som det var tilfældet sidst i 90’erne og da boligboblen bristede i 2008, sælges der kun omkring 20 huse årligt eller mindre.

Et stabilt normalår giver godt 30 handler årligt. Og mere end 40 huse er et rigtig godt år på Fur, fortæller han.

- 2020 slår alle rekorder. Coronaen har sat ekstra gang i ejendomshandlen. Midt i september var der allerede tinglyst 46 handler. Og de næste er på vej. Da vi havde Åben Ø på Fur den 5. september, var der mindst fem familier på øen for at se på ejendomme. Mon ikke der kommer en handel eller to ud af det, siger formanden.

- Medvirkende til de mange handler er også, at vi har fundet en løsning på finansiering af boligkøb. Når landsdækkende pengeinstitutter har sagt nej til et boliglån, har der ofte været lokale pengeinstitutter, der har sagt ja. De kender øen så godt, at de gerne tør give lån. Fur Udviklingsråd henviser derfor til de lokale pengeinstitutter, når vi rådgiver potentielle tilflyttere, forklarer han.

Læs meget mere og mød det unge tilflytterpar i tirsdagens Skive Folkeblad

<p>Marie og Kenneth Ladefoged Andersen og deres to børn Esther og Johannes en af de familier, der i 2020 valgte at købe hus på Fur. Det køb er med til at give dem en frihed, som de ikke kunne få i en dyr lejlighed på 2. sal i Aarhus. En frihed til at forfølge drømme og ideer. Og en frihed til at være sammen som familie. Foto: Lars Rasborg</p>