Debat

Tovlig tøjvask og usle udsigter

Som bekendt har Skive kommune valgt at spare på tøjvask, og udliciteret opgaven, med en række negative konsekvenser, der allerede er beskrevet her i avisen.

Ældresagen og Ældrerådet har kommenteret idéen; men dette har desværre ikke haft nogen afgørende indflydelse på kommunens beslutning.

Forvaltningen forudsætter en betragtelig besparelse, ligesom nogen påstår, at den nye ordning vil være en fordel for klienterne.

Begge dele forekommer tvivlsomt. Tværtimod får man et ubehageligt indtryk af en kommune, der gør akkurat, hvad der passer den, uanset konsekvenserne.

Her er jeg tilbøjelig til at betragte sagen i et noget andet og større perspektiv. Der er mange, der aldrig har forstået katastrofens omfang, da amterne blev nedlagt.

Amterne opererede ofte uset af de fleste folk, men fungerede reelt som borgernes garant for retssikkerhed imod kommunale overgreb.

I en anden sammenhæng (energiforsyning) var jeg - flere gange - med til at banke slyngelkommuner på plads i det daværende Ribe Amt. Dvs. rent ud sagt; at tvinge dem til at følge loven.

Et drama, der foregik i det skjulte, og som jeg havde pligt til at tie om, men som burde have været offentliggjort i lighed med (gad nok vide hvor mange) andre tilfælde af lignende art.

Rent formelt skulle de nuværende regioner varetage tilsvarende funktioner som de gamle amter; men det sker åbenlyst ikke. Der er for stor afstand fra regionerne til de enkelte kommuner.

Måske svækker det også entusiasmen, at det jævnligt bliver sagt temmeligt direkte, at regionerne kun er en midlertidig løsning, der snarest skal forsvinde.

Allerede i dag er kommunerne mere egenrådige og ligeglade med ret og rimelighed - samt borgernes ve og vel - end nogensinde før.

Ligeså går naturbeskyttelsen ad helvede til. Vi er godt i gang med at plastre kysterne til med sommerhuse og vindmøller, hvilket diverse kommunalbestyrelser overalt synes er enormt smart.

Oversat til dansk: Det giver lokale indtægter her og nu, og så pyt med helheden og fremtiden.

Der kommer da også med garanti masser af turister, der vil nyde at se tæt bebyggede strande med vindmølleparker så langt, øjet rækker. (Jeg forventer, at læserne formår at genkende begrebet sarkasme).

Der er sagt mange håbefulde ord om kommunalt selvstyre.

Resultatet minder en del om de it-begejstredes naive forventninger til de asociale medier. Det sku’ vær’ så godt; men nu’ det faktisk skidt. Alt dette bliver endnu værre, når den offentlige administration udelukkende består af staten og kommunerne.

Erfaringen siger, at staten er bedøvende ligeglad med alt, der foregår vest for Storebælt, så længe det ikke koster dem noget. Venner og familie i Den fjernøstlige Udkant beretter endda, at noget tilsvarende også gælder for den vestlige del af Sjælland.

En såkaldt udvikling, der fortsætter sit destruktive forløb, takket være Lars Løkkes idiotiske idéer, og et samlet Folketing, der lod ham gennemføre denne katastrofale strukturreform.

Gud bevare Danmark - hvordan fanden det så end skulle lade sig gøre.